Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
198 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
Maar Maria Theresia vond hulp bij de Hongaarsche magna-
ten en Tyrolers. De Beijeren en Franschen werden terug
gedreven en de Oostenrijkers trokken München binnen, op het
zelfde oogenblik bijna dat Karei Albert te Frankfort a/M. onder
den titel van Karei VII tot keizer gekroond werd (1742). Fre-
derik echter behaalde eene nieuwe overwinning bij Chotusitz
of Czaslnu in Bohemen (17 Mei 1742) en dwong Oostenrijk tot
den vrede te Breslau, waarbij bijna geheel Silezië aan Pruissen
moest worden afgestaan.
Het volgende jaar werd Maria Theresia te Praag gekroond en
vond een bondgenoot in George III, koning van Engeland en
keurvorst van Hannover. De Oostenrijkers en Engelschen over-
wonnen de Franschen bij Dettingen (1743) en dwongen hen om
over den Ehijn terug te trekken. Saksen en Sardinië sloten zich
bij Oostenrijk aan; maar Frankrijk zette den krijg tegen Enge-
land en Oostenrijk voort; Frederik begon daarop om Silezië
te beschermen en als bondgenoot van den in het naauw gebrach-
ten keizer Karei VII in 1744 den tweeden Silezischen oorlog.
De koning van Pruissen rukte snel Bohemen binnen, nam Praag
en Budweis, maar werd met groot verlies uit dit land en zelfs
uit een deel van Silezië terug gedrongen. Echter behaalde hij
nog de overwinning bij Hohenfriedberg (4 Junij); zijn veldheer
prins Ferdinand van Brunswijk won den slag bij Sorr (30 Sept.
1745), en nadat Leopold van Dessau in December de met de
Oostenrijkers verbonden Saksen bij Kesselsdorf overwonnen had,
en Frederik II in Dresden was binnengerukt, kwam de vrede in
deze laatste stad tot stand. Frederik II behield Silezië en er-
kende daarentegen Frans Stephan van Lotharingen als Duitsch
k«izer. Karei VII was in Januarij 1745 gestorven en zijn zoon
Maximiliaan Jozef had vrede gesloten met Maria Theresia, wier
echtgenoot in October van dat jaar als Frans I te Frankfort a/M.
gekroond werd.
De Franschen streden onder den dapperen Maurits van Sak-
sen (een bastaardzoon van August II van Polen) tegen de Oos-
tenrijkers en hunne bondgenoten in de Nederlanden, en wonnen
de slagen van Eaucoux (11 Oct. 1746) en Lafeld (2 Julij 1747)
waarbij ook de troepen der Vereenigde Provinciën tegenwoor-
dig waren. In het laatstgemelde jaar werd Bergen-op-Zoom,
het meesterstuk van Coehoom, en het volgende Maastricht door
de Franschen genomen. Toen evenwel Eusland eene vijandige