Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
194 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
nen, maar vond den llden December 1718 voor de vesting
Frederikshai den dood. Zweden werd tot eene menigte nadeelige
vredesvoorwaarden gedwongen en verloor een groot gedeelte zij-
ner macht. Eusland verkreeg bij den vrede van Nijstadt in 1721
de provinciën Ingermanland, Esthland en Lijfland.
§ 135. rusland. peter de groote.
Na veeljarige twisten was eindelijk in 1613 Michiel Eomanow
door de Eussische grooten tot tsaar gekozen.
Peter I of de Groote (1682[1689]—1725) hield met krach-
tige hand de teugels van het bewind. Het was een buitengewoon
man , rusteloos bezig en volhardend in zijne eens genomen plan-
nen. Hij streefde er naar om het Eussische rijk door beschaving
van een' Aziatischen staat in eenen Europeschen te veranderen.
Daarom ondernam hij groote reizen door Duitschland naar Hol-
land en Engeland, om den scheepsbouw en het zeewezen te
leeren kennen (1697), en bevorderde, niettegenstaande den af-
keer der Russen jegens vreemdelingen, de nederzetting in zijn
rijk van buitenlandsche handwerkslieden, zeelieden en officieren.
De gevaarlijke opstand der Strelitzen (eene lijfwacht) noodzaakte
hem in 1698, overijld naar zijn rijk terug tekeeren. Hij richtte
eene zeemacht op, bouwde Petersburg aan de golf van Finland
en verhief het weldra tot nieuwe hoofdstad des rijks , liet kana-
len graven en wegen aanleggen; bevorderde de ontwikkeling
der nijverheid, knoopte nieuwe handelsverbintenissen aan en
stelde eene nieuwe staatsregeling vast. De heilige Synode zou
voortaan de kerk besturen. Zijn zoon Alexis, die deze verbete-
ringen afkeurde en zich meermalen tegen zijn vader verzette,
werd gevangen genomen en ter dood veroordeeld.
Door toedoen van Menzikof werd na Peters dood de kroon
opgedragen aan Katharina I (1725—1727) die vroeger de lijf-
eigene van Menzikof geweest en later de vrouw van den tsaar
geworden was. Onder haar en haren opvolger. Peter II, den
minderjarigen zoon van den onthoofden Alexis, maakte Menzi-
kof zich van het bestuur des rijks meester, totdat hem door Dol-
gorucky de voet werd gelicht. Hij bracht zijne overige dagen
in Siberië door. Op Peter II volgde Anna (1730—1740), de
dochter van een' broeder van Peter den Groote. Zij wist de door
Dolgorucky beperkte keizerlijke macht weder geheel te herstellen
en regeerde nu met haren gunsteling Biron, later hertog van