Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE SPAANSCHE SUCCESSIE-OORLOG. 189
Het volgende jaar (1715) stierf Lodewijk XIV. Zijn vijfja-
rige achterkleinzoon (later Lodewijk XV) volgde hem op. Hij
liet eene staatsschuld na van bijna 3000 millioen francs.
§ 132. engeland.
Karei II (1660—168 5) was een lichtzinnig vorst. Hij leidde
een verkwistend, ongebonden leven en verkocht Engelands eer en
voordeel aan Frankrijk. Hij ging in het geheim over tot de Katho-
lijke kerk, hetwelk het volk echter eerst bij zijn dood vernam. Het
Parlement meende het Anglikaansche geloof voor nadeelen te
vrijwaren door de Testakte (1673), welke bepaalde dat ieder,
die een ambt bekleedde, tot de Engelsche kerk moest behooren.
Een nieuwe strijd ontstond er tusschen den koning, die naar
eene onbeperkte macht Streefde, en het Parlement, waarbij het
zoogenaamde Cabal-ministerie 1) eene groote rol speelde. Toen
Shaftesbury aan het hoofd des ministeries kwam, kreeg Enge-
land de Habeaseorpusakte ter bescherming der persoonlijke vrij-
heid der Engelschen (1679). Maar toen Shaftesbury en het Par-
lement de Katholijken vervolgden , en het zochten door te drij-
oen dat de tot de Katholijke kerk overgegane broeder des ko-
nings, de hertog van York, van de troonsopvolging werd uit-
gesloten, ontbond Karei het Parlement, doch gelukkig hield
het volk zich daarbij rustig, zoodat het land voor een' verder-
felijken burgerkrijg gespaard bleef. Ongeveer dezen tijd (1681)
ontstonden in Engeland de twee staatkundige partijen der Whigs
en der Tories. De laatsten zochten de hoofden der Whigs in
het verderf te storten, daar deze of aan de herstelling der re-
publiek , of aan het aanbieden der kroon aan een Protestantsch
vorst uit het huis der Stuarts dachten. Shaftesbury ontging het
tiem dreigende gevaar door de vlucht; twee andere hoofden
der Wighs verloren hun leven. Kareis natuurlijke zoon Mon-
mouth vlood naar Holland.
Jakob II (1685—1688) liet Monmouth ter dood brengen,
toen deze naar Engeland terug was gekeerd o.n zich van den
troon meester te maken , en handelde met groote wreedheid
tegen alle aanhangers van dezen opstand; de opperrechter Jef-
feries bood hem hierin de behulpzame hand. Toen de koning.
1) Zoo genoemd naar de eerste letters van de namen der vijf mi-
nisters Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington en Lauderdale.■