Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
FRANKKIJK. 183
het rijk verlaten ; de hertog van Orleans, de broeder des ko-
ning, werd in 1632 bij Castelnaudary met de wapenen in de
hand overwonnen; de hertog van Montmorency, die gevangen
genomen was, werd te Toulouse ter dood gebracht. De groote
staatsman werd kort voor zijn' dood nog door eene zamenzwe-
ring bedreigd, waarvan de Thou en Cinq-Mars de hoofdaan-
leggers waren; bij de ontdekking werden deze beide jongelin-
gen onthoofd. Kichelieu stierf in 1642, door den koning en
het volk gevreesd en gehaat, doch door de nakomelingschap
bewonderd; hij was de geesel des adels en de onderdrukker van
alle bevoorrechten geweest. Het jaar daarna stierf ook Lode-
wijk XIII.
§ 127. mazarin.
Daar Lodewijks zoon eerst vijf jaar oud was, had de koning
bij testament de regering in handen gesteld van een' raad van
regentschap. De koningin-moeder Anna van Oostenrijk schonk,
om de koninklijke macht onbeperkt te kunnen uitoefenen, haar
gansche vertrouwen aan den in Eichelieu's voetstappen treden-
den kardinaal Mazarin. Maar de adel en het Parlement, die
voor hunne rechten streden , begonnen tegen het hof den oor-
log der Fronde (1648—1653), en wilden Anna tot de verwij-
dering van Mazarin dwingen. Het Parlement en de Parijsche
bevolking maakten gemeene zaak, terwijl de kardinaal de Eetz
(Gondi) tegen het hof met hen partij koos. De groote Condé
hield eerst de partij van het hof, doch toen hij wegens zijn'
overmoed gevangen gezeten had, sloot hij zich bij de Fronde
aan en verhief de vanen van den burgerkrijg. Maar hij werd
in de voorstad St. Antoine door Turenne, den aanvoerder der
koninklijke troepen, overwonnen en moest naar het zuiden wij-
ken. Mazarin, die een' tijd lang zich uit Frankrijk had moe-
ten verwijderen, keerde in 1653 zegevierend uit^ Keulen terug.
De onbeperkte koninklijke macht had de zege behaald. De mach-
tige minister beheerschte Frankrijk nog zes jaar lang met on-
geloofelijke willekeur ; de leden des Parlements schikten zich
zwijgend naar hoogere bevelen, sints Lodewijk XIV zich in hun
midden vertoond, en op dreigenden toon zijne eischen gedaan
had (1655). Nadat Mazarin den vrede der Pyreneën met Spanje
gesloten had (165 5), waardoor Frankrijk vermeerdering van
grondgebied en de koning eene dochter van Filips IV van
huberts, alg. gesch. 13