Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
CROMWELL, PROTECTOR VAN ENGELAND. 179
krachtig tegenover het buitenland. Engeland was reeds in 1651
met de Vereenigde Provinciën in oorlog geraakt. De Holland-
sche handel namelijk was zeer getroffen door de akte van na-
vigatie, volgens welke vreemde schepen slechts de waren van
hun land in Engeland mogten aanvoeren. Door het krachtige
bestuur van den raadpensionaris Johan de Witt, en vooral ook
boor de dapperheid 'van admiralen als Tromp en de Ruijter
behaalden de Nederlandsche vloten menige overwinning. Van de
Engelsche zijde streden Blake en Monk. In 1653 werd de vrede
gesloten, waarbij de akte van navigatie evenwel in stand bleef.
Ook streed Engeland gelukkig tegen Spanje, zoodat de En-
gelsche vlag op den Atlantischen Oceaan geducht begon te wor-
den. Frankrijk sloot een verbond met Cromwell en drefef de
Stuarts uit het rijk. Maar Cromwell had benijders in menigte;
toen hij naar den koningstitel streefde, verzette zich het leger.
Hij stierf 3 Sept. 1658.
§ 123. terugkomst der stuarts in engeland.
Na den dood des Protectors heerschte er regeringloosheid
in het land. Richard Cromwell, die zijn' vader in zijne waar-
digheid opvolgde, moest die in 1659 wegens onbekwaamheid
nederleggen. Eene kommissie nam het opperste regerings-
beleid in handen, maar vond geene ondersteuning bij het
volk, dat de herstelling van het verdreven koningsgeslacht
scheen te wenschen. Monk, aanvoerder der in Schotland staan-
de troepen, trad in geheime onderhandeling met den in de
Nederlanden wonenden Karei Stuart, en bewerkte het bijeen-
roepen van het Romp-parlement, hetwelk aldus de kommissie
verving. Het nieuw gekozen Parlement haastte zich om de Stu-
arts te doen terug roepen , en Karei hield den 29sten Mei 1660
zijn' zegevierenden intocht te Londen, nadat hij eene geheele
amnestie voor staatsmisdaden en gewetensvrijheid beloofd had.
Maar hij hield zijn gegeven woord niet, liet tien mannen, die
bij het proces van Karei I als rechters gezeten hadden, ter dood
brengen, Cromwells lijk opgraven en aan de galg hangen, en
gaf aan de Anglikaansche (Episcopale) kerk hare rechten en in-
komsten terug, benoemde op nieuw bisschoppen en noodzaakte
alle staats- en kerkdienaren, de 39 geloofsartikelen te bezweren.