Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
TWEEDE APDEELING.
1848—1789.
§ 121. TROONSVERANDEEING IN ENGELAND.
Op Elisabeth volgde de zoon van Maria Stuart, Jakob I
(1603—1625), een onbekwaam, hoogmoedig vorst, die de
macht des konings over de kerk zocht te vergrooten en de on-
afhankelijkheid der Presbyteriaansche kerk in Schotland en der
Puriteinen in Engeland te vernietigen. Toen hij de Katholijken
in Engeland begon te onderdrukken, hoewel hij hunne erkenning
beloofd had, smeedden verscheidene aanzienlijke Katholijken
eene zamenzwering om den koning en het geheele Parlement
in de lucht te laten springen en de regering te veranderen.
Doch de aanslag werd kort voor de uitvoering ontdekt. De
voornaamste schuldigen werden gevat en terechtgesteld. Men
noemde dit het buskruidverraad (Guy Fawkes, 1605). De Ka-
tholijken moesten zware boeten betalen en op nieuw den eed
van trouw zweren. Jakob geraakte met het Parlement gedurig
in twist, daar hij de rechten van dit staatsligchaam niet eer-
biedigde en zich tot menigen geheel willekeurigen maatregel
liet overhalen.
Zijn opvolger Karei 1(1624—1649), een trotsch en eigenzin-
nig vorst, zette dezen strijd tegen het Parlement voort, dat hard-
nekkig de volksrechten tegen het onbeperkte geweld, hetwelk de
koning wilde uitoefenen, verdedigde. Karei ontbond meermalen
het Parlement, hetwelk namelijk persoonlijke zekerheid voor
zijne leden en medewerking bij het invoeren van nieuwe belas-
tingen eischte. Buckingham, 's konings gunsteling, die als oor-
zaak van al de rampen, welke het volk troffen, werd aange-
zieq, werd in. 1629 vermoord. De koning liet negen leden van
het Parlement gevangen nemen. Graaf Stafford ried den koning
aan om zonder Parlement te regeren ; belastingen werden zonder
toestemming der stenden geheven ; om geld te krijgen en daar-
bij toch ontslagen te zijn van de medewerking van het Parle-
ment, ging de regering over tot het nemen van onrechtvaardige
maatregelen, Het land geraakte door het opleggen van zware
belastingen en de strengheid, waarmede de Puriteinen zouden