Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
174 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. I.
welke het reeds in den Smalkaldisohen oorlog bezet bad, het
Oostenrijksche deel van den Elsas, Sundgau en Breisach, maar
moest aan Straatsburg en de andere rijkssteden de vrijheid
verzekeren, en erkennen dat zij aan het Duitsche rijk behoorden.
Zweden verkreeg Voor-Pommeren, Stettin en eenige andere ste-
den in Achter-Pommeren, Eugen , Bremen, Wismar en Ver-
den en bovendien vijf millioen thalers voor oorlogskosten. Het
oostelijke gedeelte van Achter-Pommeren kwam aan Branden-
burg, hetwelk, behalve dit. Maagdenburg, Halberstadt, Min-
den en Gamin ontving. De Nederlanden en Zwitserland werden
als onafhanhelijke staten erkend.
Het verdrag van Passau en de godsdienstvrede van Augsburg
werden bevestigd, het geestelijke voorbehoud opgeheven, ter-
wijl de belijders der Zwitsersche Confessie in den vrede werden
opgenomen. Het jaar 1624 werd aangenomen als het normaal-
jaar voor het bezit der geestelijke goederen en het recht van
vrije godsdienstoefening. De drie Christelijke geloofsbelijdenis-
sen verkregen staatkundige gelijkheid. Het rijl^skamergerecht
zou uit rechters van beide geloofsbelijdenissen gevormd worden.
De keizerlijke macht werd een schaduwbeeld; de landsheeren
hadden al te groote rechten verkregen.
Duitschland was verwoest; volkrijke steden lagen in puin;
het zwaard, hongersnood en pest hadden meer dan de helft
der bevolking weggenomen. Handel en nijverheid, vroeger zoo
bloeijend, gingen door den langdurigen oorlog te niet, de wel-
vaart was vernietigd. Wetenschap en kunst verdwenen bijna in
de jammeren van den verwoestenden krijg, en van nu af aan
begonnen Fransehe taal, letterkunde en mode in Duitschland
invloed te verkrijgen.