Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
162 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. I.
well vluchtte, maar Maria werd gevangen genomen en moest
afstand doen van de kroon, welke later aan haren, toen nog
minderjarigen, zoon Jakob zou gegeven worden. Haar half-
broeder Murray werd voogd. Maria ontvluchtte en vond hulp
bij het machtige geslacht Hamilton; maar hare partij verloor
een' slag. De koningin zou weder in handen harer vijanden ge-
vallen zijn, als zij zich niet door eene snelle vlucht gered had.
Zij zocht hulp bij hare mededingster Elisabeth. Maria werd in
Engeland gevangen gezet; eene door de graven van Northum-
berland en Westmoreland gesmeede zamenzwering om de gevan-
gen koningin te bevrijden, werd ontdekt, doch vervulde de ko-
ningin van Engeland met bezorgdheid voor haren troon. Maria
werd gestrenger bewaakt; de pogingen van vreemde hoven om
Maria te bevrijden, hadden bij Elisabeth weinig gevolg, en toen
Babington met zijne eedgenoten, die eene zamenzwering tegen
Elisabeths leven gesmeed hadden, op het schavot waren gestor-
ven, toen viel ook het hoofd van Maria, omdat zij beschuldigd
werd van aan deze zamenzwering deel genomen te hebben. Zij
werd, in 1587 op het slot Portheringhay in Northumberland
onthoofd. Elisabeth nam den schijn aan, alsof de doodstraf door
al te getrouwe dienaren zonder hare bepaalde toestemming vol-
trokken was.
De paus deed de Protestantsche koningin in den ban en droeg
het aan Filips II van Spanje op om Engeland te veroveren.
Filips had reden om zich te wreken, daar Elisabeth de Neder-
landers ondersteunde, zijne schepen vijandig aangevallen, en
zijne hand versmaad had. Filips rustte de zoogenaamde Onover-
winnelijke vloot uit, doch deze werd door de dapperheid van
den admiraal Howard en later door de stormen ten noorden van
Schotland geheel vernield. De Spaansche opperheerschappij ter
zee was vernietigd, en Engeland begon ernaar te streven, die
te verkrijgen. Elisabeth, die door middel van haar' nieuwen
gunsteling Essex getracht had, Engeland en Ierland te verbin-
den, stierf temidden van die pogingen in 1603. De maagde-
lijke koningin benoemde Maria's kind, Jakob VI van Schotland,
tot erfgenaam van haar rijk.
§ 113. de hervorming in denemarken, noorwegen
en zweden. gustaaf wasa.
Christiaan II (1512—1521) overwon den rijksbestuurder