Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
HENDRIK IV, KONING VAN FRANKRIJK. 161
langdurigen, doch moedig en standvastig gevoerden krijg eene
naauwelijks verwachte toegevendheid; maar hun getal was zeer
verminderd.
De regering van Hendrik IV was een zegen voor het land,
dat zich eindelijk in een' lang ontbeerden vrede verheugde. Hij
bezat uitmuntende regeringshoedanigheden en wist zich de liefde
des volks te winnen. Onder hem bestuurde de hertog van Sully
de geldmiddelen van den staat op voortreffelijke wijze. Land-
bouw, handel en nijverheid bloeiden. Hendrik wenschte, zoo-
als men verhaalt, dat ieder boer des zondags eene kip in de
soep mögt hebben. Maar de dweepzucht der ijverige Katholij-
ken sluimerde slechts; zij werd weder opgewekt door 's konings
verdraagzaamheid jegens de ketters. Midden onder zijne groot-
sche plannen om aan alle geloofsbelijdenissen gelijke rechten
in zijn rijk te verschaffen, en om de overmacht van het Habs-
burgsche huis te breken, trof hem een plotselinge dood. Hij
viel den 14den Mei 1610 onder den dolk van Kavaillac.
§ 112. elisabeth van engeland en maria stuart.
Elisabeth (15 58—1603) regeerde streng en grondvestte En-
glands welvaart door handel, nijverheid, scheepvaart, land-
bouw en wetenschappen. Shakespeare leefde in dien tijd. Zij
noemde zich het hoofd der kerk, en onderdrukte len vervolgde
Katholijken en Protestanten op gelijke wijze (Puriteinen en In-
dependenten).
Maria Stuart, de vrouw van den Franschen koning Frans II,
keerde na diens dood (1560) naar Schotland teruz; zij was het
Katholijke geloof met hart en ziel toegedaan, terwijl het Schot-
sche volk Protestantsch was. Maria verwierp het verdrag, dat
tusschen de Schotsclie edelen en de Engelsche koningin gesloten
was, waardoor zij hare aanspraken op den Engelschen troon
opgeven en de Hervorming in Schotland toestaan moest. Zij
huwde haar neef Henry Darnley, een zedeloos mensch , die den
zanger Ilizio uit jaloezij in tegenwoordigheid van Maria ver-
moordde. In 1567 sprong Darnley met een jachthuis, waar
hij ziek lag, in de lucht; wie het huis ondermijnd, en het
schelmstuk bedreven had, bleef onbekend, doch de volksstem
wees Bothwell als den moordenaar aan; kort daarop werd deze
Maria's echtgenoot. De Schotsche adel, verontwaardigd over
deze schandelijke echtverbintenis, vatte het zwaard op. Both-