Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
154 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. I.
stuurde. Spanje deelde onder Kareis regering in al de groote
oorlogen, welke in Europa gevoerd werden, zoodat de uit Ame-
rika aangevoerde schatten naauwelijks voldoen konden aan de
eisschen van den krijg. In zijne afwezigheid regeerde Kareis
dochter Johanna als regentes. Toen hij afstand deed werd hij
opgevolgd door zijn somberen en wantrouwenden zoon
Filips II (1556—1598), die slechts bedacht was op het uit-
breiden zijner macht, op de uitroeijing der Hervorming en de
vernietiging van alle volksrechten; hij had een'afkeer van elk
streven naar vrijheid. Om dat doel te bereiken, offerde hij te ver-
geefs de rijkdommen zijner landen op en ondermijnde hij het
geluk zijner volken. De groote macht, welke Spanje vóór hem
bereikt had, stortte daardoor ineen.
Filips had een' strijd te voeren tegen paus Paulus IV, die
in verbinding met Hendrik II van Frankrijk de Spanjaarden
uit Italië zocht te verdrijven. Toen Alva, onderkoning van Na-
pels, in den Kerkelijken Staat was ingevallen en de plannen
van den paus verijdeld had, stond de ijverige Katholijke Spaan-
sche koning den paus eenen voordeeligen vrede toe, maar zette
den strijd tegen Frankrijk voort en dwong de Franschen na
eene overwinning door de Spaansch-Nederlandsche troepen on-
der Filibert Emanuel van Savoj'e en Lamoraal, graaf van Eg-
mont, bij St. Quintijn en Grevelingen behaald, in 1559 tot den
vrede van Cateau-Cambresis.
In 1580 werd Filips, na het overlijden van Hendrik, ko-
ning van Portugal, toen de troon aldaar een twistappel tus-
schen verschillende mededingers geworden was, ook koning
van dit rijk, omdat hij als zoon der oudste zuster van koning Jo-
han III daarop aanspraken maakte. De herhaalde ondernemin-
gen van anderen, die aanspraak maakten op die kroon, (Don
Antonio, de valsche Sebastiaans) werden verijdeld en de Portu-
gezen moesten zich onwillig en vol haat tegen de drukkende
dwingelanden in hun onvermijdelijk noodlot schikken. Zestig ja-
ren duurde de rampzalige Spaansche heerschappij, gedurende
welke de Portugesche zeemacht te gronde ging en Lissabon op-
hield de hoofdstapelplaats van den Europeschen handel te zijn.
De Nederlanders trachtten de vrijheden te behouden, welke
Karei V hun geschonken had. Maar Filips haatte alle volks-
rechtten , en vooral wilde hij de uitbreiding der Hervorming be-
letten , welke onder den burgerstand groote vorderingen maak-