Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
152 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. I.
§ 108. engeland en schotland.
Met Hendrik YH (1485—1509) kwam het huis Tudor op
den Engelschen troon; door zijn huwelijk met Elisabeth van
York verzoende hij de beide vijandige huizen van York en Tu-
dor, waardoor de strijd der roode en witte rozen eindigde. Zij-
ne regering was vooral merkwaardig door de valsche preten-
denten die zich tegen hem opwierpen (Lambert Symmel en Per-
kins Warbeck). Zijn zoon
Hendrik VHI (1509—1547) was een hartstochtelijk en wreed
vorst. Hij was gehuwd met Katharina van Aragon, de weduwe
van zijn broeder Arthur, doch wilde zich van haar laten schei-
den om met Anna Boleyn te huwen; maar paus Clemens VII
weigerde, de echtscheiding uit te spreken. Toen liet hij zich
door Cranmer, aartsbisschop van Canterbury, van haar schei-
den , nadat hij echter eerst reeds met Anna Boleyn in het hu-
welijk getreden was. Te gelijker tijd zwoer hij de Eoomsche kerk
af, dwong de geestelijkheid, hem iils hoofd der Anglikaansche
kerk te erkennen en liet allerlei nieuwigheden in de kerk afkon-
digen. Hij vervolgde Katholijken en Lutheranen met den zelf-
den haat en woedde met groote willekeur tegen de verdedigers
van het Katholijke geloof. Hij is in het geheel zes maal gehuwd
geweest, en liet bij zijn dood drie kinderen na, Maria, Eli-
sabeth en
Eduard VI (1547—1553), die bij den dood zijns vaders
eerst zes jaar oud was; er werd een raad van regentschap in-
gesteld , waarin de hertog van Somerset en de aartsbisschop
Cranmer van den hoogsten invloed waren. Beiden wisten de Her-
vorming door te drijven. De koning zou hoofd der kerk zijn
en de bisschoppen benoemen; de ongehuwde staat der geeste-
lijken werd afgeschaft, en het avondmaal onder beide gedaan-
ten gegeven. Er werd eene geloofsbelijdenis van 39 artikelen
opgesteld. De Anglikaansche kerk hield het midden tusschen de
Katholijke en Protestantsche kerken.
De heerschzuchtige Somerset werd door zijne vijanden ten
val gebracht en gedood; in zijne plaats kwam de eergierige War-
wic, hertog van Northumberland, die den doodzieken Eduard
overhaalde om niet zijne Katholijke zuster Maria, maar de Evan-
geiisch-geziude Johanna Gray, eene nicht van Hendrik VIII,
j t(jt opvolgster te benoemen. Johanna was gehuwd met Guilford