Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
IN VAN DEUTEN & BLEEKERS
fiOEDKOOPE BIBLIOTHEEK VOOR ALLE STAUD
AFD. T. Verzameling van belangrijke Werken over a
vakken van wetenschap,
komen voor de nieuwste en degel ij kste werken over allerlei vae
"Wetenschap, h oog st belangrijk voor allo standen niet alli
tevens uitnemend gescliikt voor het onderwijs, waarom dan ook v
op allerlei inrigtingen van onderwijs gebruikt worden.
Vier en dertig deelen, tegen den prijs van slechts 70 ets. ä/
plaats van / 2,40 , a f 4,80 , zijn verschenen, terwijl er bij voortc|
wordeiropgekomen: nuttige boeken over allerlei vakken
tenschap, door de beste der hedendaagsche sehr ij v
zij beantwoordt aan het doel der uitgaaf : verspreiding van
ke kennis onder alle standen der maatschappij.
Kennismaking met de Goedkoope Bibliotheek, waarvan
dan 50 000 deelen zijn verkocht, wordt aanbevolen aan ieder,
bezit van goede boeken belang stelt, vooral ook aan hen, die aaib;
staan van 1 eesinrigtinge n en leesbibliotheken,van inst
op letterkundig gebied, aan o n d e r w ij zer s en kweekeli
Ook voor geschenken en prijzen is zij bijzonder gescWkli
alle werken afzonderlijk en ook gebonden verkrijgbaar zi
koopers van "ingenaaide exi. «ijn heel linnen emboitures
pels en vergulden rugtitel te bekon^en a 35 ets. voor e
I en II. H. Thiele, Geschiedenis der Christelijke B3
het Hoogd. door H. va.n Berkum. 2 diu. 524 pag's. ƒ" 1,80. (
III—V. H. Burmeister, Geschiedenis der Scheppii:
Hoogd. door A. Winkler Prins. 3 dln. 861 pags. / 3,50 Geb
VI—VIII. J. F. W. Johnston, De Scheikunde in 1
lijksch Leven. Voor-Nederlaud bewerkt door Dr. J.W.
2de herziene druk. 3 deelen, 690 pag's ƒ 3,30. Geb. ƒ 3,70.0
'IX—XI. Veertig jaren. — Geschiede.nis van der,
tijd, naar K, Von Rotteck e. a., 3 dln. 852 l^ag's/ 3,30.
XII—XIV. Crügers Grondbeginselen der Natuurkv
Nederland bewerkt door W. M. Logeman. 3de herziene en
derde druk. 3 dln., 800 pag's, met 436 houtsneê-fig. ƒ■ 3,90.
XV en XVI. A. Diesterweg, Hét Heelal en zijne VJ^
Populaire Voorstelling der Sterrekundè en Sterrekundli
rijkskunde. Bow. doorDr. W. Gleuns Jr. 2de vermeer«
2 dln. 500 pag's. met 8 aitsl.aande platen/2,60. G
xvilen^xvm. G. Hart-^ig, De Zee en hare Won:
tuurkundige beschrijving van hetgeen zij is en van hetgeen zij
A. Winkier Prins. 2 dln. 430 pag's /1,90 Geb. ƒ 3,30.
XIX en XX. A. Elwes, De Zee en hare Beheerscheu
Geschiedenis der voornaamste Zeemogendheden van vroegeren en lat
het Eng. door Dr. A. A. Deenik. 2 dln. 398 pag's,-/'IJO. G.