Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
138 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. I.
§ 100. de ontdekking van amerika.
De Genuees Christoifel Columbus (geb. 1447) meende dat hij
het veelgeprezen Indië zou bereiken, als hij over den Oceaan den
steven naar het westen richtte. Portugal en Engeland, wier hulp
hij had ingeroepen, wezen hem af. Eindelijk gaf Isabella van
Castilië hem geld om drie schepen uit te rusten, waarmede hij
den 3den Augustus 1492 de haven van Palos verliet. Als be-
looning voor zijne gewaagde onderneming werden hem de waar-
digheden van admiraal en stadhouder over al de te ontdekken
zeeën en landen, en een gedeelte der opbrengsten daarvan be-
loofd. Columbus zeilde steeds naar het westen. Zijne schepelin-
gen verloren onder weg wel eens den moed, doch hij wist ze
telkens weder op te wekken om de reis voort te zetten. Eindelijk
ontdekte men den 12den Oct. het eiland Guanahani (Watlings).
Weldra werden ook Cuba en Haïti ontdekt. Nadat bij op het
laatstgenoemde eiland eene volkplanting had achtergelaten, keer-
de hij naar Europa terug, waar men met groote verbazing het
bericht vernam dat er eene nieuwe wereld (West-Indië) ontdekt
was. Op zijne drie volgende reizen ontdekte hij verscheidene
eilanden, b. v. Jamaica, en eindelijk ook de noordkust van
Zuid-Amerika. Het nieuwe werelddeel werd zóó genoemd naar
Amerigo Vespucci uit Florence, die er het eerst eene beschrij-
ving van uitgaf. Columbus werd door afgunstige Spanjaarden,
die hem als vreemdeling haatten, aan het Spaansche hof beschul-
digd van zich in het pas ontdekte land onafhankelijk te wil-
len maken, en door de Bovadilla, die tot onderzoek der zaak
naar Amerika gezonden werd, in ketenen geklonken en naar
Europa gebracht. Men hield de gegeven beloften niet, en de
groote man stierf in 1506 te Valladolid, van waar zijn lijk la-
ter naar Cuba werd overgevoerd. In de hoofdkerk van Havanna
prijkt een schoon grafmonument.
Het goud, dat in de nieuw ontdekte landen te vinden was,
en daarenboven roem en eer bij de tijdgenoten lokten menig on-
dernemend man naar Amerika. Nunez de Balboa trok over de
landengte van Panama en ontdekte in 1513 den Grooten of Stil-
len oceaan. Ferdinand Magelhaens zeilde om de zuidpunt van
Amerika; een zijner schepen bereikte den Oost-Indischen ar-
chipel, waar de koene reiziger op het eilandje Matan (bij Cebu
in den archipel der Philippijnsche eilanden) door de inlanders