Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scanScanned page
V. DKÜTEN & BLEÈKERS GOEDK. BIEL. V. ALLE STANDEN^ AFD. II EX III.
IX en X. A. W. Grube, Schetsen en Tafereelen mt de Ge-
schiedenis der Middeleeuwen. 2-<lln. met pl./2,S0. Geb.y8,60.
^ XIII. Ottilie Wildermuth, In het Daglicht.^ Tafereelen uit het
werkelijk Leven. Met titelpl. ƒ 1,80. Geb. y 2,20.
XIV-en XV. Mrs. H. Wocd, Het Hüisgeain der Channings.
Een Verhaal. Uit hef Eng. 2 deelen met 2 platen/3,90. Geb/4,70.
. . *
XVJ.-XVHL G. Eliot, Adam Bede. Uit het Eng. door Mevr. Bus-
ken Huet. Met eene Voonrede- van Dr. A. Pierson. 2de herziende druk.
3 dln. met 3 staalplaten^ 4,20. Geb. ƒ 5,40.
Ter Perse:
XI en XII A. "W. Grube, Schetsen en Tafereelen uit de Ge-
schiedenis vau den Nieuwen Tijd. 2 dln. met pl.y 2,80. .Geb / 3,60.
XIX en XX J. H. Jonckers, Tafereel der. Noórd-Neder-
landsche Geschiedenis. 2 dln. met 4 platen./ 2,80 Geb. y;3,G0.
XXI--XX1V. E. Bulwer Lytton, Wat zal hij er mee doen?
Uit het Eng. door T. Van Westrjieene Wz.-2de druk. 4 dln. afoet' 4 staalpl.
/ 5,00. Geb. J 7,20.
AFDEELING III:, Verzameling van,"Werken voor
Opvoeding e.n O n d e r w ij s , enz.,
die door degelijken inhoud en lagen prijs zich^zeer aanbevelen voor
het Onderwijs in scholen en huisgezinnen:
I en II. Dr. W. Assmann, Beknopte Algemeene Geschiedenis,
op AardrijkskundigenGrondslag en" met gedurige aanwijzing
van den gang dci B es cha v i n g .onder het menschdom. Naar den 4den
druk uit het Hoogd. door P, van Os 2 dln., 660 pag's. -/ 2,80. Geb /, 3,20-.
III. E, C. Enklaar, De Natuur. Een leesboek voor,de School en
. het Huisgezin. 1ste stuk*. — De Sterrenhemel — 25 ets. — 2de stuk.—
De Ontwikkelingsgeschiedenis der Aarde. — 25 ets
IV. W. Pütz, Leiddraad bij het Onderwijs in de vergelijken-
de AardrijKskunde. Onder medewerking van Dr. J. J. Kr eenen
naar den zesde ü druk uit het Hooijduitsch bewerkt door J. Jurrius.
240 pag's. buitengewoon .compressen druk. ƒ 1,10.
V. Dr. Kannegieser, Leer- en Leesboek der algemeene
Geschiedenis. Naar het Hoogd., bewerkt door Dr. W, J. A. Huberts.
266 pag's buitengewoon compressen druk f 1,30.
VI. Ernst von Seydlitz' Beknopt Leerboek der Aard-
rijkskunde. Bewerkt door A. Winkler Prins. Met in den tekst* ge-
'drukte Houtsneê-figuren cu 15 Schetskaarten J 1.10. - _