Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
V. DRUTEN & BLEEKERS GOEDK. BIBLIOTH. V. ALLE STANDEN, AFD. I EN II.
XXI—XXIV en XXVII. H. Bergbaus, Wat men van de Aarde
weet en hoe men tot de kennis daarvan is gekomen. Uit het Hoogd. vertaald
door P, van Os. 5 dln. 1440 pag's / 6,00.
XXV eu XXVI.' F. G. I. 'öressler, De Aarde, haar Kern,
Schors en Kleed, beschreven en aanschouwelijk voorgesteld door vele
kaarten en afbeeldingen. Bewerkt dooriA. Winkler Prins. 2 dln.
ISO pag's tekst met houtsnee-figuren en een deel Atlas met
gekleurde platen eü kaartenstelen den ongelooflijk lagen prijs
van slechts/* 2,90.'Geb. / 3,30.
Tweede Serie.
I—III. W. C. Wittwer , De Aarde ön hare Wonderen: Na-
tuurkundige Beschrijving van hetgeen zij is en vanhetgeen zij bevat; door Cor-
Stiaande Jong. 3 dln. 700 pag's, met ^ele Uoutsneê-fig. ƒ 3,60, geb. / 4,00.
IV cn V. Emil Postel, Grondbeginselen der anorganische en
organische Scheikunde, door de eenvoudigste proeven t 0 e-
g el i c ht; door Th. H. A. J. Abeleven. Met eene Voorr. van P, van der
Burg. 2 dln. 530 pag's,, met' vele Houtsnee-figuren / 2,00. Geb. ƒ 3,00.
VI en VIL T. C. Winkler, Natuurlijke Geschiedenis van
het Dieroilfijk Met eeü groot aaa-tal in den tekst gedrukte keu-
rige, geheel nieuwe houtsnee-figuren. 1ste deel.—-Zoogdieren.
— 280 pag's/I,50.— 2de Deel — Vogels — 250 pag's/l,40. Geb./3.30.
VIII. W. Pütz, Grondbeginselen der Vergelijkende Aard-
rijkskunde. Ouder medewerking van Dr. J. J. Kreenen naar den vijf-
den druk uit het Hoogd. bewerkt ^door J. Jurrius , 1ste deel, 274 pag's
zeer compressen druk, .ƒ 1,30.
Met nog een deel van gelijken omvang- compleet.
AFDEELIISTG II. Geschiedenis, Reizen, Werken voor
Jonge Lieden, Romans en Verhalen, enz.,
¥
Die door inhoud, een keurig uiterlijk en zeer lagen prijs
uitmuntende lektuur voor leesgezelschappen zijn
en tevens uitnemend geschikt voor cadeaux, enz. . ?
X
I en 11. Levensstrijd en Levensvreugde. Een verhaal. Uit het
Eng. door Mevr. Van Westrheene. 2 dln. met 2 pl. ƒ 3,90. Geb. ƒ4,70.
III—VI. A. W. Grube, Schetsen en Taferee;Len uit het Leven
der Katuur en der Menschen in de Vijf Werelddeelen. Uit het
Hoogd door Dr. A. W. van Campen. — Azië en Australië. — Met
, gegr. titel en plaat / 1,40. Geb. f 1,80. - Amerika f 1,40, — Afrika
y 1,40. — Europa ƒ 1,40. Alle Gebonden ƒ 1,80. ,
VII cn Vin. A. W. Grube, Schetsen en Tafereelen uit de Ge-
SCÄiedenis der Oudheid. Naar den 7deudrak nit het Hoogd door P. van 'i
Os. 2 deelen, met 2 titelplaten ƒ 2,80. Geb. ƒ 3,60, ^ |
i
1