Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
NIEUWE UITVINDINGEN. 137
volk nu ook boeken in handen kreeg en studielast en bescha-
ving zich overal ontwikkelden.
Hierbij mag nog wel in aanmerking genomen worden de ver-
meerderde lust voor de studie der klassieken; toen namelijk
de Grieksche geleerden, voor de Turken vluchtende, in Italië
kwamen, werden zij te Venetië, Bologna, maar vooral te Flo-
rence met open armen ontvangen. Cydonins, Chrysoloroës en
Geraethus Pletho waren de uitstekendsten onder hen. Een van
de grootste voorstanders der klassieke letterkunde was de Itali-
aansche dichter Petrarca (1304—1374).
§ 99. ONTDEKKING VAN EEN' NIEUWEN WEG NAAR
OOSTINDlë.
De Portugesche Infant Hendrik Navigator of de Zeevaarder
(f 1460) liet in het begin der 15de eeuw ontdekkingsreizen
ondernemen. In 1418 werden de eilanden Porto Santo en Ma-
deira, in 1439 de Azoren, spoedig daarna de Groene kaap en
de kustlanden "van Opper-Guinea ontdekt. Koning Johan H
van Portugal liet deze ontdekkingsreizen voortzetten. De stout-
moedige Bartholomeus Diaz bereikte in 1486 waarschijnlijk
het eerst de zuidpunt van Afrika, welke hij de Stormkaap (la-
ter kaap de Goede Hoop) noemde. Onder koning Emanuel
den Groote voer Vasco de Gama er het eerst om heen en ontdekte
op deze wijze (1498) den zeeweg naar Indië, waar hij de kust
van Malabar langs en de haven van Calcutta binnenzeilde. De
Portugezen veroverden eene landstreek in Indië. Pedro Alvarez
Cabral, die twee jaren later op zijne vaart naar Indië Brazilië
ontdekte, Almeida (1503—1509) en Albuquerque (1509—1515),
gouverneurs van Indië, bevestigden aldaar Portugals macht;
Goa, Ceijlon, de kust van Coromandel, de Molukken en de
Sunda-eilanden werden in dien tijd bezet.
De ontdekking van den nieuwen weg over zee was een doo-
delijke slag voor Venetië en Genua. De wereldhandel kwam nu
in handen der Westersche mogendheden. Voor Portugal begon
een gulden tijdvak; Lissabon werd de hoofdstapelplaats voor de
Indische koopwaren; van daar werden zij voornamelijk door
Hollanders verder gevoerd. Maar reeds ongeveer honderd jaar
later geraakten de Portugesche bezittingen in handen der Neder-
landers.
10*