Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
De Uitgevers dezes geven mede uit:
ERNST VON SEYDLITZ'
BEKNOPT LEERBOEK
der
A. A-KDRIJKSKUNDE.
Bewerkt door A WINKLER PRINS.
312 pag's zeer compressen druk, met inden tekst gedrukte
houtsnee-figuren en 14 Schetskaarten ƒ 1,10.
Dit alloraitnemendst leerboek van Seydlitz, voor ons land bewerkt
door A. Winkler Prins, schrijver van het groote Handboek der Aard-
rijkskunde van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, behoeft zeker geene
aanbeveling van de uitgevers. Het zal zonder dat ongetwijfeld zijn weg wel
vinden.
W. ZIMMERMANNS'
EHSra-ELSOHE
LEES- EN VERTAALOEFENINGEN.
Voor de Nederlandsche Scholen en Inrigtingen van Onderwijs be-
werkt door B. DINGEMANS, Gymn. Docent. 50 ets.
Een zeer uitmuntend vertaalboekje, dat de leerling ongetwijfeld zelfs uit
eigen beweging zal trachten te lezen en te begrijpen.
B. VEENSTRA,
DENKOEFENINGEN =
KEUB VAN EEKENIUNDIGE VOORSTELLEN,
voor Leer-en Kweekelingen. 35 ets.
Een kenr van rekenkundige voorstellen , volgens het oordcel van zeer
bevoegde deskundigen de uitgaaf overwaardig, en uitnemend ge-
schikt om het denken bij den leerling te ontwikkelen en te bevorderen.
Reeds nu, slechts een maand na de uitgaaf, zijn boven-
staande werkjes op vele en onderscheidene scho-
len ingevoerd, dat zeker wel pleit voor hare groote
bruikbaarheid.
i

m