Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
250 4 NIEUWE GESCHIEDENIS.
beide landen de regering veranderd werd; in het eerste land
werd de hertog zelfs weggejaagd en houdt sedert dien tijd zijn
verblijf te Parijs, terwijl zijn broeder Willem de^ regering in
handen nam.
Eveneens hadden er in 1848 overal woelingen plaats. Op
den 18den Mei werd te Frankfort a/M. eene nationale verga-
dering door Hendrik baron van Gagern geopend, en weinige
dagen daarna aartshertog Johan tot rijksbestuurder aangesteld.
Het volgende jaar bood men den koning van Pruissen de Duit-
sche keizerskroon aan, welke deze evenwel weigerde.
In 1848 werd er in Sleeswijk-Holstein ook een krijg tegen
Denemarken gevoerd, om zich van dit rijk onafhankelijk te ma-
ken ; de Duitsche bondstroepen onder von Wrangel trokken het
land binnen, sloegen de Denen bij Sleeswijk en bezetten Jutland.
In het volgende jaar werden na den wapenstilstand van Malmö
de vijandelijkheden hervat; in April behaalden de bondstroepen
de overwinning bij Eckernförde; Fredericia werd genomen en
hernomen. Na een' nieuwen wapenstilstand zetten de Sleeswijk-
Ilolsteiners in 1850 alleen den strijd voort, doch werden bij
Idstedt volkomen verslagen, en daarop in 18 50 weder bij de
Deensche monarchie ingelijfd.
Een dergelijke krijg had er na den dood van koning Frede-
rik VII van Denemarken ook in 1864 plaats, waarbij de Pruis-
sische en Oostenrijksche legers na het bezetten van Sleeswijk
en Holstein in Jutland binnendrongen. Frederik van Augusten-
burg liet zich in de beide hertogdommen als souverein huldi-
gen.
Oostenrijk. Keizer Frans I stierfin 1835 en werd op-
gevolgd door Ferdinand I. In 1848 brak er te Weenen een
opstand uit. De eerste minister Metternich vluchtte'naar Enge-
land. De keizer ontkwam naar Innsbruck, doch keerde in Au-
gustus van dat jaar terug, terwijl Windisch-Gräti een oproer
te Praag dempte; dezelfde generaal bombardeerde kort daarop
Weenen, dat op nieuw in opstand gekomen was. Ferdinand I
deed hierop afstand van den troon ten behoeve van zijn' neef
Frans Jozef I.
Ook in Hongarije hadden er oproerige bewegingen plaats,
waarbij Lodewijk Kossuth tot dictator der Hongaarsche repu-
bliek werd uitgeroepen. De Hongaren verdreven de Oostenrijkers,
doch toen de Russen onder Paskewitz en Eudiger de laatsten