Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
TURKIJE. 2-19
Maart 1856 gesloten werd. Söltan Abdul stierf in 1861 en
werd opgevolgd door zijn' broeder Abdul-Aziz.
Kort na dien oorlog werden de zoogenaamde Donau-vorsten-
dommen bijna onafhankelijk, vooral sedert Wallaehye en Mol-
davië onder één vorst (Alexander I Kusa) staan. Ook voerde
Turkije bijna aanhoudend strijd met het vorstendom Montene-
gro of Czernagora. In ^Egypte was in 1848 Ibrahim Pacha ge-
storven, deze werd in 1863 doer Saïd-Pacha opgevolgd; thans
regeert er diens broeder Ismael.
§ 172. engeland.
Op George III volgde in 1820 George IV, die tot dien tijd
toe voor zijnen krankzinnigen vader het regentschap had waar-
genomen. Onder zijne regering leidden Castlereagh en Canning
de staatszaken. In 1829 werd de Emancipatie-akte aangeno-
men , waardoor het den Katholijken Ieren verboden was, zitting
in het Parlement te nemen. George IV stierf in 1830 en werd
opgevolgd door zijn' broeder Willem IV, onder wien de hervor-
ming van het Parlement in 1833 tot stand kwam. Onder zijne
regering hadden er ook onder Daniel O'Connel bewegingen in
Ierland plaats om den toestand aldaar te veranderen. Op voor-
stel van lord Wilberforce werden de slaven in de Engelsche
koloniën vrij verklaard, en begonnen de Engelschen zich met
geweld te verzetten tegen den schandelijken slavenhandel, door
voortdurend gewapende schepen naar de kust van Guinea te
zenden, die den uitvoer van slaven moesten beletten. In 1837
stierf Willem IV zonder kinderen, en werd opgevolgd door
Victoria, de dochter van zijn' broeder Eduard, waardoor ook
Hannover, dat door geene vrouw bestuurd mögt worden, eene
afzonderlijke regering kreeg. Ernst August, hertog van Cum-
berland, besteeg aldaar als koning den troon. Koningin Vic-
toria huwde in 1840 met Albert van Saksen-Coburg, die in
Dec. 1861 overleed. Engeland nam in 1854 en 1855 deel
aan den krijg tegen Eusland, en had in 1857 een grooten
opstand in Britsch-Indië te dempen. Onder de ministers Eobert
Peel en Palmerston nam het aanzien van Engeland zeer toe.
§ 173. duitschland. oostenrijk. pruissen.
In 1830 hadden er in verscheidene deelen van Duitschland
opstanden plaats, zooals in Brunswijk en in Saksen, in welke
17*