Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
POLEN. KTJSLAND. 24 7
van de kerk van het Heilige graf te Jeruzalem; deze geschillen
werden door eene oorlogsverklaring gevolgd, waarop de Russi-
sche legers de Donau-vorstendommen binnentrokken, en de ves-
tingen aan die rivier bezetten; door de nadering der Fransche
en Engelsche legers genoodzaakt, trokken zij naar de Krim,
waar zij evenwel door den vijand vervolgd werden; zij verlo-
ren de slagen bij de Alma en bij Inkerman, en moesten ein-
delijk ook in Sept. 1855 Sebastopol, na eene verdediging van
een geheel jaar, overgeven ; de vrede te Parijs maakte in Maart
185 6 een einde aan dien krijg; gedurende dien oorlog was in
1855 keizer Nikolaas overleden en werd opgevolgd door zijn'
oudsten zoon Alexander II.
De Eussen voeren ook onophoudelijk oorlog tegen de woeste
stammen in den Kaukasus, hetwelk echter zeer verminderd is
sedert de gevangenneming van hun vroeger hoofd, den profeet
Schamyl.
§ 171. turkije. griekenland.
In 1821 brak er in Moldavië een opstand uit onder zekeren
Ypsilanti, waarbij de Grieken in de buurt van Dragaschan door
de Turken verslagen werden; deze bedreven ongehoorde gru-
welen, waarna de Grieken in Morea, Livadia en Thessalië en
op de eilanden opstonden. Zij overwonnen voortdurend tot in
1825, toen Ibrahim, de zoon van Mehemed Ali, pacha van
iEgypte, met een belangrijk leger op Moréa landde. De vesting
Missolunghi werd door de Grieken moedig verdedigd, doch in
1826 ingenomen. Nu vormden zich in Europa Philhellenen-
vereenigingen ; overal werd geld voor de Grieken bijeengebracht,
en scharen van vrijwilligers trokken naar het onderdrukte land.
Rusland, Frankrijk en Engeland sloten een verbond om de Grie-
ken in dien vrijheidskrijg tegen Turkije bij te staan. De iEgyp-
tisch-Turksche vloot werd door die der Europesche machten bij
Navarino geheel vernield (20 Oct. 1827), waarna Ibrahim ge-
noodzaakt was, Morea te verlaten. Capo d'Istria werd nu voor-
zitter van den Griekschen staat.
Eusland verklaarde in 1828 den oorlog aan Turkije en zond
een groot leger onder Diebitsch naar dit rijk. Hij trok over
den Balkan, waarom hij den bijnaam van Sabalkansky kreeg;
hij bedreigde en nam Adrianopel en sloot daar in 1829 eenen
voordeeligen vrede; de Porte moest Griekenlands onaf hankelijk-
huberts, alg. gesch. 17