Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
346 4 NIEUWE GESCHIEDENIS.
het zelfde jaar had van Speyk zich met zijne kanoneerboot op
de Schelde in de lucht laten springen, toen zijn schip door de
Belgen dreigde overmand te worden.
Koning Willem I teekende in 1839 eerst de 24 artikelen,
waarmede de scheiding definitief tot stand kwam. Een jaar la-
ter deed hij afstand van den troon, ten behoeve van zijn zoon
Willem II, die in 1847 eene vrijzinnige grondwet liet afkon-
digen. Toen hij in Maart 1849 stierf, volgde Willem III hem op.
§ 170. polen. rusland.
Ook in Polen brak in 1830 een vreeselijke opstand uit,
welke 29 October te Warschau begon en zich verder door het
koningrijk uitbreidde. De onderkoning Constantijn moest vluch-
ten , er werd eene voorloopige regering ingesteld, en de rijks-
raad sprak de onttrooning van het Eussische keizershuis uit.
Aan het hoofd van den opstand stonden Chlopicki en Czarto-
ryski. Het Eussische leger onder Diebitsch rukte Polen binnen,
en leverde den 19den en 20sten Febr. 1831 den bloedigen slag
bij Grochow, waarbij de Poolsche zeisdragers eene belangrijke
rol vervulden, doch hunnen landgenoten de overwinning niet
konden bezorgen. Skrzynecki werd 26 Mei door Diebitsch bij
Ostrolenka overwonnen, die daarop tot voor Praga, de voor-
stad van Warschau, doordrong. Tweedracht verlamde de kracht
der Polen, zoodat het Russische leger onder Paskewitsch Eri-
wansky, den overwinnaar van Armenië, op 6 en 7 September
zich van de hoofdstad kon meester maken. Polen werd nu eene
Eussische provincie zonder grondwet, rijksdag of nationaal leger.
Toen er eenige jaren later (in 1846) een opstand in Kra-
kau uitbarstte, werd deze vrijstaat met goedvinden van Pruis-
sen en Eusland bij Oostenrijk ingelijfd.
In Polen had in 1863 een nieuwe opstand plaats, welke
tot nog toe niet gedempt is.
Na den dood van Alexander I, keizer van Eusland, in 1825,
moest zijn oudste broeder Constantijn aan de regering komen,
doch aangezien deze afstand deed, volgde de tweede broeder,
Nikolaas, Alexander op; eene geweldige opstand, welke te Pe-
tersburg ten gevolge van deze verwisseling plaats vond, werd
echter spoedig gedempt, waarbij eenige honderde soldaten het
leven verloren.
Nikolaas kreeg in 1854 twist met Turkije over het bezit