Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
iTALië. 245
ten, werden deze door de Oostenrijkers onderdrukt. Onder de re-
gering van koning Karei Albert echter verklaarde deze in 1848
den oorlog aan Oostenrijk, en ondersteunde den opstand in
Lombardije. Hij werd echter den 25sten Julij door den grijzeif
maarschalk Radetzky bij Custozza geslagen, waarna deze het
afgevallen Milaan weder bezette. Er werd een wapenstilstand
gesloten, doch toen de krijg op nieuw uitbarstte, werd de ko-
ning nogmaals door Eadetzky bij Novarra overwonnen (24
Maart 1859). Hij deed afstand van den troon, en overleed kort
daarop in Portugal. Zijn zoon Victor II Emanuel nam in 1854
en 1855 deel aan den krijg der Franschen, Engelschen en
Turken tegen Eusland, en voerde met behulp van Napoleon
III in 1859 eenen gelukkigen oorlog tegen Oostenrijk, waar-
door hem Lombardije ten deel viel; de verschillende opgestane
staten, als Toscane, Parma, Modena, de marken, Umbrië, Na-
pels, enz. voegden zich allen bij zijn rijk, waarop hij den titel
van koning van Italië aannam.
§ 169. de nederlanden.
Het vereenigde koningrijk genoot gedurende vijftien jaren eene
gewenschte rust, handel en nijverheid bloeiden, doch de geest,
welke Noord- en Zuid-Nederlanders bezielde, was te verschillend
dan dat zij op den duur onder den zelfden schepter konden blij-
ven. Meenende dat zij in hunne rechten verkort werden, stonden
de Belgen in Augustus 1830 op; de Hollandsche bezettingen
moesten de onderscheidene vestingen verlaten; alleen hield de
generaal Chassé het kasteel van Antwerpen bezet; hij bombar-
deerde daaruit de stad.
Er werd in België een nationaal congres bijeengeroepen, dat
het land voor onafhankelijk van Holland verklaarde, en van
geen vergelijk hooren wilde, vooral toen het bij de conferentie,
welke te Londen door de vijf groote mogendheden gehouden
werd, ondersteuning vond. Leopold van Saksen-Coburg werd
tot koning uitgeroepen. Nu trokken de Nederlandsche troepen
onder de zonen van koning Willem I in Aug. 1832 België bin-
nen en zouden gewis in hun pogen geslaagd zijn, als een Fransch
leger onder den maarschalk Gerard hun zulks niet belet had.
In December werd het kasteel van Antwerpen gedurende drie
weken door de Franschen beschoten , waarop Chassé zich na
eene moedige verdedigiEg moest overgeven. In Februarij van