Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 4 NIEUWE GESCHIEDENIS.
afstand van den troon gedaan had. Nu zocht Don Miguel zich
van het regentschap meester te maken; Don Pedro deed toen
afstand van de regering van Brazilië ten behoeve van zijn zoon
Pedro II en landde in 1832 in Portugal om zijn'tyrannieken
broeder te verdrijven, hetgeen hem gelukte, waarna de grond-
wet der Cortes weder hersteld werd. Twee jaren daarna werd
Maria II koningin en huwde met Ferdinand van Saksen-Co-
burg. Toen zij in 1853 overleed, vc^lgde haar oudste zoon Pedro
V haar op en stond nog twee jaar onder voogdij zijns vaders;
een vroegtijdige dood sleepte hem, bijna gelijktijdig met twee
zijner broeders, in 1861 ten grave, waarna hij door zijn'broe-
der Lodewijk werd opgevolgd.
§ 168. iTALië.
Napels. In 1820 werd koning Ferdinand I gedwongen,
de Spaansche grondwet aan te nemen, doch ten gevolge van
een te Laibach gehouden congres voerden de Oostenrijkers de
oude staatsinstellingen weder in. Toen de koningin 1830 over-
leed, volgde zijn zoon Ferdinand II hem op; evenals in andere
landen van Europa, ontstonden er op Sicilië en op het vaste
land in 1848 hevige oproeren, waarbij Palermo en Messina
gebombardeerd werden, en de koning eene vrijzinnige grond-
wet geven moest. In 1859 kwam Frans 11 aan de regering,
doch moest weinige weken daarna de vlucht nemen voor den
generaal Garibaldi, die op Sicilië, en later op het vaste land
landde, en het geheele koningrijk onder den schepter van Vic-
tor Emanuel bracht.
De Kerkelijke Staat. Naden dood van Gregorius XVI
volgde in 1846 Pius IX hem op. Bij de republikeinsehe be-
wegingen, welke er overal ontstonden, barstte erin 1848 ook
een opstand te Bome uit. Garibaldi en Mazzini waren de hoofd-
leiders van de omwenteling; de republiek werd uitgeroepen,
waarop de Oostenrijkers Ancona en Bologna bezetten. De Fran-
schen namen onder den generaal Oudinot het volgende jaar
Eome weder in, en herstelden de wereldlijke macht van den paus.
In 1859 ontstonden er in vele provinciën van den Kerkelij-
ken Staat op nieuw oproeren, welke ten gevolge hadden dat
een groot deel van het gebied van den paus zich bij het ko-
ningrijk Italië voegde.
Sardinië. Toen er in 1821 in Sardinië oproeren uitbarst-