Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
FBANKRIJK. 243
en veroverde in September 1855 Sebastopol, waarna de vrede
te Parijs in Maart 1856 tot stand kwam.
Drie jaren later hielp Napoleon den koning van Sardinië, Vic-
tor Emanuel in een' oorlog tegen Oostenrijk; de Fransche kei-
zer trok zelf aan het hoofd zijner troepen op, leverde de slagen
bij Magenta en Solferino, en dwong Oostenrijk na den vrede
van Villafranca en bij het verdrag van Zurich, tot afstand van
Lombardije, dat aan Victor Emanuel gegeven werd; deze stond
daarvoor aan Frankrijk Savoye en Nizza af.
§ 167. spanje en portugal.
In 1815 besteeg Ferdinand VII weder den Spaanschen troon,
doch had weinig tijds daarna een militairen opstand onder
Quiroga en Riego te dempen, waarbij Lodewijk XVIII Fran-
sche troepen te hulp zond, die Cadix innamen; de onbeperkte
koninklijke macht werd daardoor weder hersteld (1822). Toen
de koning in 1833 stierf, werd zijne dochter Isabella II onder
voogdij harer moeder Christina tot koningin uitgeroepen; de
aanhangers van Ferdinands broeder Don Carlos beweerden dat
geene vrouw mögt regeren, en begonnen den burgerkrijg. De
Carlisten stonden onder Zumala Caraguy en Cabrera, de Chris-
tinos onder Mina en Espartero. In 1840 werd Espartero regent
van Spanje en bleef zulks drie jaren tot Isabella's meerderja-
righeid.
Gedurende dezen tijd hadden de Spaansche koloniën in Ame-
rika zich onafhankelijk gemaakt; het onder-koningrijk Rio de
la Plata maakte zich in 1819 als republiek onafhankelijk, even-
zoo en in den zelfden tijd Venezuala en het Grenadijnsche ver-
bond. Peru werd in 1824 eene republiek onder het protecto-
raat van Bolivar. Mexico werd een vrijstaat in 1824; daar speel-
den Iturbidc (als keizer), Bustamenta en Santa Anna eene
merkwaardige rol.
Spanje voerde van October 1859 tot Maart 1860 een oorlog
tegen den keizer van Marokko, waarbij de maarschalk O'Don-
nell Tetuan innam en de Marokkanen tot een' nadeeligen vrede
dwong.
In Portugal maakte Don Miguel in 1824 een' opstand tegen
zijn vader Johan VI, deze stierf twee jaar daarna en werd
door zijne dochter Donna Maria da Gloria opgevolgd; nadat
zijn zoon Pedro I, die sints vier jaar keizer van Brazilië was,