Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
KORT OVERZICHT DER GEBEURTENISSEN
SEDERT 1815,
§ 166. fea^keuk.
Koning Lodewijk XVIII stierf in 1824 en werd door zijn
jongeren broeder Karei X opgevolgd. Vier jaren te voren was
de troonopvolger, de hertog van Berr}', vermoord. Karei X on-
dervond hevigen tegenstand door zijne willekeurige maatregelen,
en nadat hij te vergeefs de geestdrift van het leger voor zijne re-
gering door de verovering van Algiers had trachten op te wek-
ken, ontstond er in Julij 1830 een oproer te Parijs. De Bour-
bons werden van den troon gejaagd en Lodewijk Filips , hertog
van Orleans, tot koning uitgeroepen. Onder de vrijzinnige re-
gering van den nieuwen koning werd de verovering van Algiers
voortgezet, en genoot Frankrijk groote welvaart; doch de woe-
lingen der socialisten bewerkten in Februarij 1848 eene nieuwe
omwenteling, waardoor Lodewijk Filips verplicht was afstand
van den troon te doen, en naar Engeland te vluchten. Eene
voorloopige regering werd uitgeroepen, en Frankrijk tot repu-
bliek verklaard, waarbij de dichter Lamartine eene belangrijke,
doch onwaardige rol vervulde. Eene nationale vergadering werd
bij elkander geroepen, waarin Lodewijk Napoleon, zoon van den
gewezen koning van Holland, als lid optrad. Door de toene-
mende menigte arbeiders zonder werk , en door de woelingen
der socialisten en communisten te Parijs ontstond er in Julij
een geweldig oproer, hetwelk door den generaal Cavaignac slechts
met moeite bedwongen werd. In December 1848 werd er een
president gekozen, de volkskeuze viel op genoemden prins Na-
poleon , die drie jaren later eenige leden der nationale vergade-
ring liet gevangen nemen, en na het bedwingen van een' nieu-
wen opstand te Parijs zich tot president voor zijn leven, en op
2 Dec. 1852 tot keizer, onder den titel van Napoleon III, liet
uitroepen. In 1854 nam hij met Engeland deel aan den krijg
van Turkije tegen Eusland; een groot leger onder Leroy St.
Arnaud, en later onder Pelissier, deed eene landing in de Krim