Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
KAPOLEONS TERUGKOMST VAN ELBA. 241
lington op. Den 16den Junij wierp hij de Pruissen bij Ligny
terug, en Ney viel bij Quatrebras de voorhoede van het leger
van Wellington aan, waarbij de hertog Willem van Brunswijk
sneuvelde; de prins van Oranje wist hier de Franschen door
zijn moedig gedrag evenwel den geheelen dag staande te houden.
Doch twee dagen later werd bij Waterloo de beslissende slag
geleverd. Wellington hield hier moedig stand, totdat tegen den
middag de Pruissen onder Blueher hem te hulp snelden. De
Franschen werden geheel verslagen, waarbij de prins van Oranje
echter zwaar gewond werd. Napoleon vluchtte, door de Pruis-
sen vervolgd, naar Parijs. Toen hij daar bemerkte dat men
zich tegen zijn willekeurig bestuur wilde verzetten, deed hij ten
behoeve van zijn zoon Napoleon II afstand en vluchtte naar Ro-
chefort, om naar Amerika over te steken. De verbonden legers
vertoonden zich ten tweeden male voor Parijs.
Napoleon zocht zijne toevlucht op een oorlogschip der Engel-
schen (de Bellerophon), die voor de haven van Rochefort kruis-
ten. Toen hij voor de Engelsche kust kwam, werd hij als staats-
gevangene naar St. Helena gebracht, waar hij den 18den Octo-
ber aankwam. Enkele zijner vrienden, als Bertrand en Montho-
lon met hunne vrouwen, deelden zijne verbanning. Hij stierf
den 5den Mei 1821; zijn lijk werd in 1842 evenwel naar Pa-
rijs gebracht.
De Bourbons deden weder hun intocht te Parijs. De leden
van het geslacht Bonaparte, en de leden der voormalige Conven-
tie, die voor den dood van Lodewijk XVI gestemd hadden, wer-
den uit Frankrijk verbannen. De verbonden vorsten kwamen te
Parijs en sloten daar op 20 November 1815 den tweeden Pa-
rijsehen vrede, waarbij Frankrijk tot de grenzen van 1792 werd
terug gebracht. Alle geroofde kunstschatten werden teruggegeven,
700 millioen francs als oorlogskosten betaald, en er zou gedu-
rende vijfjaar een bondsleger van 150 000 man door Frankrijk
onderhouden worden.