Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
240 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
Oostenrijk kreeg Oostelijk Gallicië, Tyrol en Salzburg terug,
en ontving voor België het Lombardiseh-Venetiaansch koning-
rijk en Dalmatië in ruil. Sardinië werd aan koning Victor Ema-
nuel I teruggegeven en door bijvoeging der republiek Genua ver-
groot. Toscane en Modena kwamen onder het bestuur van Oos-
tenrijksche aartshertogen. De Kerkelijke Staat werd in zijne
vorige uitgebreidheid hersteld. Ferdinand VII, die uit Frankrijk
terug keerde, besteeg den Spaanschen troon, en in Portugal
keerde het huis van Braganza terug. Rusland kreeg Finland en
Bessarabië, evenals het hertogdom Warschau (koningrijk Polen).
Pruissen kreeg de bij den vrede van Tilsit verloren landstreken
terug, met een deel van Polen (Posen en Dantzig), het halve
koningrijk Saksen en eenige streken aan den Rhijn. Het Duit-
sche rijk werd nimmer weder hersteld, maar er werd een Duitsch
statenverbond van 38 rijken gevestigd, waarvan Frankfort a/M.
de hoofstad en de vergaderplaats der afgevaardigden zijn zou.
Mainz, Luxemburg en Landau (later ook nog Ulm en Rastadt)
werden bondsvestingen.
§ 165. napoleons terügkeer van elba (1815).
Lodewijk XVIII gaf aan Frankrijk eene grondwet, maar de
Bourbons konden het geheele volk niet voor zich winnen. Toen
Napoleon berichten ontving omtrent de ontevreden stemming
des volks, verliet hij eensklaps Elba, om zijn geluk nogmaals
te beproeven. Hij landde bij Cannes aan de zuidkust van Frank-
rijk (1 Maart 1815), en won het volk voor zich. De tegen hem
afgezondene troepen onder Ney liepen tot hem over; het hof
vluchtte naar Gent, en Napoleon betrok 20 Maart op nieuw
de Tuileriën. Nu werd hij door de Europesche mogendheden
voor een vijand der volken verklaard. Murat wilde hem bijstaan,
riep de volken van Italië te wapen , en verklaarde den oorlog
aan Oostenrijk. Hij verloor echter den slag bij Tolentino (2 en
8 Mei 1815), en de Oostenrijkers trokken Napels binnen. Toen
Murat, dienaar Frankrijk vluchtte, van Corsika uit eene lan-
ding in Calabriê beproefde, om het volk tot opstand tegen ko-
ning Ferdinand te bewegen, werd hij gevangen genomen en 15
Oct. te Pizzo doodgeschoten.
De Europesche mogendheden brachten aanstonds talrijke le-
gers tegen Napoleon in beweging. Deze rukte België binnen,
en trok tegen de daar verzamelde legers van»-Blucher en Wel-