Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
NAPOLEONS VAL. 239
vredesonderhandelingen aangeknoopt, waarbij Napoleons eischen
met elke nieuwe overwinning vermeerderden; de onderhande-
lingen werden echter afgebroken, toen Blucher bij Craonne en
Laon nieuwe voordeelen behaalde (7 en 9 Maart). De verbon-
den legers rukten , na eene overwinning bij Arcis sur Aube (20,
21 Maart) naar Parijs op. Napoleon trachtte den vijand door
stoutmoedige marschen van Parijs af te trekken, doch deze be-
stormden den Montmartre bij deze hoofdstad, en trokken er den
laatsten Maart binnen.
De keizerin Marie Louise had zich met haar zoon naar Blois
begeven. De Fransche senaat verklaarde den Isten April Napo-
leon vervallen van den troon ; eene voorloopige regering onder
Talleyrand-Perigord, hertog van Benevent, zou de zaken voor-
eerst regelen. Napoleon, die zich met zijne garde te Fontaine-
bleau bevond, deed, door Marmonts afval daartoe bewogen, af-
stand van den troon ten behoeve van zijn' zoon, maar de ver-
bonden vorsten dwongen hem tot volledigen afstand (7 April),
en wezen hem het eiland Elba als woonplaats aan. De keizerin
kreeg het hertogdom Parma. Napóleons zoon, die voortdurend
zijn verblijf te Weenen aan het hof van zijn' grootvader hield,
stierf als hertog van Reichstädt in 1832. Den 20sten April
1814 nam Napoleon te Fontainebleau afscheid van zijne garde,
en kwam 5 Mei op Elba aan.
Bij den vrede van Parijs (30 Mei) werd de graaf van Proven-
ce, een broeder van Lodewijk XVI, als Lodewijk XVIII tot
koning van Frankrijk benoemd, en het rijk weder tot de gren-
zen van 1792 teruggebracht. De vreemde legers verlieten kort
daarop het Fransche grondgebied.
§ 164. het congbes te weenen.
Te Weenen kwamen de vorsten en aanzienlijkste staatsmannen
van Europa bijeen om eene nieuwe regeling der rijken te grond-
vesten, de wettige vorstenhuizen weder op de verloren tronen
te plaatsen, en de republikeinsche instellingen te onderdrukken.
Het was moeijelijk om het eens te worden over de verdeeling
van Frankrijks veroveringen, en de tweedracht der vijf mogend-
heden dreigde den krijg te doen uitbarsten, toen de tijding, dat
Napoleon in Frankrijk geland was, de vorsten aanzette tot eene
verzoening en tot eenen vernieuwden strijd tegen den algemee-
nen vijand.