Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
234 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
dat hij besloten had, zich tegen het geweld van Napoleon te ver-
zetten; en Napoleon toonde zijne krijgskundige plannen door
het sluiten van een verbond met Oostenrijk en Pruissen, die de
verplichting op zich namen om aanzienlijke strijdkrachten te
leveren; zij volgden door den nood daartoe gedwongen het be-
vel van den geweldenaar.
Napoleon riep half Europa tegen Eusland in de wapenen. Te
Dresden waren de keizer van Oostenrijk, de koning van Pruis-
sen en al de vorsten van het Bhijnverbond bij hem. Zijn leger,
dat uit de troepen van alle natiën bestond, bedroeg 600 000
strijders met 1200 kanonnen en 20 000 wagens. Het stond tus-
schen den Weichsel en den Niemen. De linker vleugel, uit Pruis-
sen en Polen bestaande, stond onder Macdonald en was tegen
Koerland en Lijfland bestemd; de rechter vleugel bestond uit
Oostenrijkers, Saksen en Franschen, en werd aangevoerd door
Eeynier; de hoofdarmee werd door Napoleon zeiven aangevoerd.
In Junij trok Napoleon den Niemen over en rukte op Wilna
aan. De Polen begroetten hem als hun bevrijder, de rijksdag te
Warschau sprak de wederherstelling van Polen uit; maar Napo-
leon verbood den opstand des volks in massa, en verklaarde
dat hij zijne toestemming niet geven kon tot Polens herstelling
in haar' geheelen omvang. Evenwel streden de Polen onder Na-
poleons adelaars met groote dapperheid (Poniatowsky). De Eus-
sische veldheeren Barclay de Tolly en Bagration vermeden een
hoofdtreffen, maar lokten den Franschen keizer dieper land-
waarts in. Bij Smolensk leverde men den 17den Augustus een
slag, die onbeslist bleef; daarop trokken de Eussen terug. Of-
schoon een te Smolensk gehouden krijgsraad zich tegen het
voortzetten van den tocht verklaarde, bleef de Fransehe keizer
staan op de verovering van Moskou en trok den Dnieper over.
Alexander benoemde Kutusow tot opperbevelhebber; nu werd
de strijd een nationale oorlog. De Eussen ontvluchtten hunne
dorpen, na ze vooraf in brand gestoken en verwoest te heb-
ben. Het groote leger leed veel door ziekte, honger en door
de aanvallen der vijanden. Den Tden September werd de slag
bij Borodino aan de Moskowa geleverd, waarin de Franschen
de overwinning behaalden. Den 14den trokken de Franschen
de „heilige" stad Moskou binnen, welke door de meeste inwoners
verlaten was. Moskou geraakte in brand; vier dagen woedde het
vuur en legde bijna de geheele stad, en het Kreml, de oude