Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
napoleon op het toppunt zijnee macht. 233
§ 158. napoleon op het toppunt zijner macht.
Nu stond Napoleon op het toppunt zijner macht en van zijn
geluk. Daar hij geene erfgenamen had, liet hij zich van Josephine
scheiden en huwde met Marie Louise, de dochter van den kei-
zer van Oostenrijk (1 April 1810). Toen hem den 2Osten Maart
1811 een zoon geboren werd, die den titel van koning van
Eome verkreeg, scheen Frankrijks toekomst verzekerd. Napoleon
onderdrukte door eene oppermachtige politie, waarvan de gene-
raal Savary het hoofd was, alle binnenlandsche vrijheid, verder
bezielde hem eene hevige begeerte om met het buitenland naar
willekeur om te springen; zijn wil trad in de plaats van het
volkenrecht. De met hem verbonden volken leden zeer door het
continentale stelsel, door hooge belastingen en strenge toepassing
der conscriptie, vijandige volken door oorlog, onmatige onder-
drukking en inkwartiering. Engeland, dat nog niet bedwongen
was, wilde de geweldenaar door het continentale stelsel en door
de vernietiging van den Engelschen handel met het vaste land
te gronde richten. Alle koloniale waren werden met 50 percent
belasting bezwaard, en geen schip mögt zonder bijzondere ver-
gunning uit de Fransche havens uitloopen. Toen het Holland-
sche volk door de maatregelen van Napoleon tegen Engeland
met verderf bedreigd werd, deed koning Lodewijk afsland van
den troon ten behoeve zijns zoons, waarop Napoleon Holland met
het Fransche rijk vereenigde (Julij 1810). Ook de Hansesteden
Hamburg, Bremen en Lübeck, het hertogdom Oldenburg, even-
als Hannover en het kanton Wallis in Zwitserland werden bij
het keizerrijk ingelijfd.
§ 159. napoleons tocht naar rusland. 1812.
De vroegere vriendschap tusschen Napoleon en Alexander I
was spoedig verbroken. De Fransche keizer had den hertog van
Oldenburg, een nabestaande van het keizerlijk Eussische ge-
slacht , van zijn land beroofd, en het hertogdom Warschau bij
den vrede van Weenen (of Schönbrunn) vergroot, en toen hij
Alexander onbillijke eischen stelde om maatregelen tegen den
Engelschen handel te nemen, antwoordde deze door een toltarief
in te voeren, waarbij de Engelsche waren boven de Fransche
begunstigd werden. Door den eisch dat de Fransche troepen
Pommeren en Pruissen zouden ontruimen, toonde Alexander I
16»