Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPANJE EN PORTUGAL. 231
ter, dat voornamelijk uit Duitsche troepen bestond. Doch de
Franschen kwamen, niettegenstaande hunne dapperheid, niet in
het geruste bezit van het land. Toen de oorlog van Napoleon te-
gen Eusland eene vermindering der Fransehe strijdkrachten in
Spanje noodzakelijk maakte, werden de Engelsche troepen ver-
meerderd. Deze drongen onder Wellington Spanje binnen, sloe-
gen den Franschen generaal Marmont bij Salamanca, trokken
in Madrid (1 Julij 1812) en verdreven koning Jozef. Na eenen
gelukkigen veldtocht van Soult en Suchet, nam Jozef nog een-
maal zijn troon in bezit, maar moest uit Spanje vluchten, toen
Napoleons tocht in Eusland een noodlottig einde genomen had.
Na de overwinning bij Vittoria (21 Junij 1813) ging Wellington
over de Pyreneën en bezette in Februarij 1814 Bordeaux. Soult
bood bij Toulouse dapperen wederstand. Na den val van l^apo-
leon keerde Ferdinand VII als koning naar Spanje terug.
In 1809 liet Napoleon paus Pius VII, die het werktuig des
Franschen keizers niet verkoos te zijn, gewelddadig uit Eome
oplichten en naar Savona brengen; uit Schönbrunn vaardigde
hij een besluit uit dat de wereldlijke macht van den paus opge-
houden had te bestaan, waarop de paus hem in den ban deed.
Eome werd bij het Fransehe rijk ingelijfd.
§ 157. oorlog tegen oostenrijk (1809).
Oostenrijk gaf de hoop niet op om de verloren macht te her-
winnen; met afgunst, doch ook met bezorgdheid zag het Napole-
ons gewelddadige handelwijze in Italië en zijnen toenemenden
invloed in Duitschland aan. Derhalve verklaarde het hem in
April 1809 den oorlog, en liet zijne legers in Beijeren, Italië
en het groothertogdom Warschau binnenrukken. Napoleon trok
met eene aanzienlijke strijdmacht langs den Donau voorwaarts,
joeg den vijand in de slagen bij Abensberg en Eckmuhl over
de Inn terug en drong tot in het hart van Oostenrijk door.
Den lOden Mei stond hij voor Weenen en trok drie dagen la-
ter deze stad als overwinnaar binnen. Toen hij over den Do-
nau trachtte te trekken, vonden de Franschen in den twee-
daagschen slag bij Aspern en Eslingen zulk een' tegenstand, dat
zij van hun voornemen afzien en de vervolging van het Oosten-
rijksche leger, dat onder den aartshertog Karei stond, moesten
laten varen (21 en 22 Mei). Deze moorddadige, doch onbeslist
gebleven slag bracht voor de eerste maal het geloof aan Napole-
huberts, alg. gesch. 16