Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
230 NIEUWE GESCHIEDENIS. AFD. III.
allen naar Bayonne om er een onderhoud te hebben. Daar over-
reedde hij Karei IV om zijn' troonsafstand te herroepen en zijn'
zoon Ferdinand van de erfopvolging uit te sluiten, ten einde
daarna de kroon ten gunste van Napoleon neder te leggen. Fer-
dinand werd door bedreigingen gedwongen, deze gewelddaad goed
te keuren; hij bleef in Prankrijk wonen. Napoleon liet door eene
vergadering van Spaansche notabelen zijn' broeder Jozef, koning
van Napels, tot koning van Spanje verkiezen (Junij 1808). Na
deze niets beteekenende formaliteit werd het koningrijk Napels,
aan Murat, groothertog van Berg, gegeven, terwijl dit laatste
land aan den kroonprins van Holland geschonken werd.
Doch te Madrid ontstond een vreeselijke opstand. Het Spaan-
sche volk stond op ter verdediging zijner onafhankelijkheid, nog
vóór dat Jozef Bonaparte zijn' plechtigen intocht in zijne hoofd-
stad gedaan had. Er ontstond nu een burgerkrijg, welke door
Napoleons troepen niet onderdrukt kon worden. De Spanjaarden
werden door Engeland zeer ondersteund. Overal werden junta's
opgericht, en eene centraaljunta (hoofdbestuur) te Sevilla. Ge-
wapende scharen van boeren onder dappere aanvoerders door-
kruisten het land (Guerilla's).
Wel behaalden de Franschen onder Bessières eene overwin-
ning, doch Dupont moest zich bij Baylen met 20 000 man over-
geven (22 Julij 1808). Jozef moest uit Madrid vluchten en het
Fransche leger over de Ebro terugtrekken.
De Engelschen landden onder Arthur Wellesley (Wellington)
en Moore in Portugal ; de Fransche troepen onder Junot moes-
ten bij Cintra kapituleren. Nu rukte Napoleon zelf over de Py-
reneën naar Spanje, sloeg de ongeoefende Spaansche benden
terug, en trok als overwinnaar Madrid binnen (4 Dec. 1808).
Doch zijne veldheeren hadden een' bloedigen strijd tegen de Span-
jaarden en Engelschen te voeren; evenwel behaalden zij vele
voordeelen. Saragossa, dat door Palafox verdedigd werd, werd
na eenen vertwijfelden tegenstand, waarbij zelfs de vrouwen me-
destreden, door de Franschen ingenomen ; ook werden Sevilla
en geheel Andaluzië onderworpen. De Engelschen bepaalden
zich tot de verdediging van Portugal. Moore sneuvelde bij Co-
runa, en Wellesley behaalde bij Talavera eene overwinning. De
nationale regering van Spanje werd naar Cadix overgebracht.
Toen keizer Napoleon door een oorlog met Oostenrijk uit
Spanje teruggeroepen werd (1809), liet hij een talrijk leger ach-