Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE COALITIE. 225
noemde zich voortaan Frans I, keizer van Oostenrijk, en onttrok
zijne staten aan het Duitsche rijk. Het heilige Eoomsche rijk,
werd dus ontbonden (6 Aug. 1806). Inwendige tweespalt had
het reeds lang verzwakt. Vele vorsten en heeren werden van het
Fransche rijk afhankelijk, en door hun gebied werd de macht
der Fransche vasallen-staten verhoogd.
§ 154. pruissens vernedering (1806—1807).
Napoleon beleedigde verscheidene malen op overmoedige wijze
de Pruissische regering. Toen Pruissen niet langer met eere den
vrede kon bewaren, en Napoleon de instelling van een Noord-
Duitsch verbond tusschen Pruissen en de rijksstenden, die niet
in het Ehijnverhond begrepen waren , verhinderde , zelfs zonder
Pruissens toestemming beloofd had, Hannover aan Engeland te-
rug te geven, toen bracht de koning zijn leger op voet van oor-
log , en brak alle verbindtenissen met den Franschen keizer af.
De oorlog begon in October, en eer Pruissen zijn laatste ant-
woord geven kon, stond Napoleon reeds met zijn leger in Thü-
ringen en Saksen. Eeeds de eerste slag bij Saalfeld (10 Oct.) viel
ongelukkig voor Pruissen uit, en de twee gelijktijdig geleverde
slagen bij Jena en Auerstädt (14 Oct. 1806) beslisten den krijg.
Het Pruissische leger onder Ferdinand van Brunswijk werd vol-
komen verslagen en op den terugtocht uit elkander gedreven.
Hohenlohe gaf zich met 16 000 man bij Prenzlau over. De ves-
tingen gaven zich eveneens over; Erfurt, Spandau, Küstrin,
Stettin en Maagdenburg vielen met den geheelen krijgsvoorraad
en met de bezettingen den keizer in handen. Napoleon trok der-
tien dagen na den slag van Jena Berlijn binnen. Blucher redde
in den strijd in en bij Lübeck de eer van Pruissen, en Colberg
bood tegenstand, evenals Graudenz. In dien strijd maakten von
Schill en Gneisenau zich vooral bekend.
De keurvorst van Hessen moest zijn land en leger aan de
Franschen overlaten, die ook Mecklenburg en Oldenburg bezet-
ten. Oostfriesland werd met het koningrijk Holland verbonden ;
de Hansesteden werden zeer onderdrukt. Groote geldsommen en
kunstschatten werden naar Parijs gezonden. De keurvorst Fre-
derik August van Saksen werd tot koning verheven, en voegde
zich met de Saksische hertogen bij het Eliijnverbond.
Frederik Willem III was naar Koningsbergen gevlucht. Na-
poleon verwierp den hem aangeboden vrede. Nu liet Alexander