Boekgegevens
Titel: Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Kannegieser, Otto; Huberts, W.J.A.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1865 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 671 C 66,67
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204978
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leer- en leesboek der algemeene geschiedenis
Vorige scan Volgende scanScanned page
224 NIEUWE GESCHIEDENIS. AED. III.
rend door; Murat, de zwager van Napoleon, nam Weenen den
ISden November in, terwijl Napoleon 2 Dec. op de Oostenrij-
kers en Russen den slag bij Austerlitz won. Het was eene glans-
rijke overwinning, waardoor de Russen, die het grootste gedeelte
van hun leger en geschut verloren, genoodzaakt waren, achter
de March terug te trekken. Keizer Frans II sloot met Napole-
on een' wapenstilstand en op 26 December den vrede van Pres-
burg. Voor-Oostenrijk, Tyrol en Venetië kwamen den overwin-
naar in handen; het Duitsche rijk ging zijne ontbinding te ge-
moet.
De koning van Pruissen , Frederik Willem III, had den Rus-
sen den doortocht door zijne staten toegestaan en Haugwitz als
gezant met dreigende vorderingen aan Napoleon gezonden. De
Pruissisehe gezant liet zich tot den vrede van Schönbrunn over-
halen , waarbij Pruissen het hertogdom Kleef, de vorstendom-
men Anspach en Neuchatel afstond, en daarvoor Hannover te-
rug krijgen zou. De koning van Pruisen moest zich voor den
machtigen overwinnaar buigen.
Beijeren en Wurtemberg werden tot koningrijken verheven ;
koning Maximiliaan Jozef van Beijeren verkreeg Tyrol, Anspach
en Augsburg; Baden werd tot groothertogdom verheven. De
Kleefsche landen werden met het door Beijeren afgestane Berg
tot een groothertogdom vereenigd en aan Joachim Murat gege-
ven; de maarschalk Berthier kreeg Neuchatel en Valengin als
prinsdommen. In 1806 werd Holland, waarde Bataafsche re-
publiek onder verschillende vormen van bestijur tot dien tijd
toe bestaan had, tot een koningrijk verheven onder Lodewijk
Bonaparte, Napoleons broeder, die met Hortense Beauharnais
gehuwd was.
In Italië werd het koningrijk Napels aan Napoleons broeder
Jozef geschonken. De Franschen ruHen Napels binnen ; het hof
vluchtte naar Sicilië. Eugene Beauharnais was reeds eenigen tijd
te voren tot onderkoning van (Noord)Italië benoemd.
Door de verheffing der keurvorsten van Beijeren en Wurtem-
berg tot koningen was de instelling van het Duitsche rijk reeds
geheel ondermijnd. Den 12den Julij 1806 werd het Rhijnver-
bond gesticht, welks leden volle souvereiniteit hadden , doch
een bepaald aantal troepen tot ondersteuning van Napoleon,
beschermheer van het Rhijnverbond, moesten gereed houden.
Keizer Frans II deed afstand van den titel van Duitsch keizer.