Boekgegevens
Titel: De zangvogeltjes
Deel: 6e stukje Dertig driestemmige liederen voor de jeugd / van Franz Abt ; vert. door J.P. Regeer
Auteur: Abt, Franz; Regeer, J.P.
Uitgave: Rotterdam: W. Wenk, W.C. de Vletter, 1876
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 960 : 2e dr. (dl VI)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204974
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De zangvogeltjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
r-^—H —rpr 1 r r—t--^
Morgen groet de vlijt het weder; 't Sluimert in den
Wande - len zij rus - tig henen Door den kalmen
Ademt nu het zoetst ver-langen: Zacht te sla-pen
Dat geen on - heil u moog naken: Slaapt ge - rust den
■■ ~ cresc.

dim.
stil-len nacht,
stil-len nacht,
in den nacht,
ganschen nacht.
Goeden nacht!
Goeden nacht!
Goeden nacht!
Goeden nacht!
mf

goeden
goeden
goeden
goeden
p dim.

lil
nacht!
nacht!
nacht!
nacht!
Goeden,
Goeden,
(loeden,
Goerten,

goe-den
goc-den
goe-den
goe-dcn
lUijj
nacht!
nacht!
nacht!
nacht!
7. Morireiilied.
Matige beweging.I f


^ ^ '/ /
1. De schaduw vliedt, het licht breekt door! Van goud en purpren
2. O mocht*haar glansrijk, koestrend licht Jn ieders har^e
r»/ cresc. f
rozen Ziet men in schit —£:—[ttv • vol-len gloor Den
dalen! Geen nacht, hoe duis —j— ter, die niet zwicht, Waar