Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
1
30. Toen er in ons land nog belasting op 't gemaal
bestond, veraceijnsde een bakker 500 ^ tarwe en betaalde
daarvoor aan hoofdsom (accijns) met 13 opcenten voor 't
sijndicaat en 10 voor, zegel van hoofdsom en sijndicaat
ƒ 12,43. Hoeveel bedroeg de accijns of hoofdsom?
31. Een slak kruipt ter hoogte van 100Vg voet langs
een' boom naar beneden en vordert des daags -/g voet,
maar kruipt 's nachts opwafirts. Op denzelfden
tijd begint een wom van onderen op te kruipen, over dag
1^4 voet naar boven, 's nachts Yg voet naar beneden.
Men vraagt na hoeveel dagen de slak en de worm, zoo
voortkraipende, elkander zullen ontmoeten of op dezelfde
hoogte zijn? (Vergis u niet.)
32. A., B. en C. nemen te zamen een werk aan. A.
ontvangt 16, B. 20 en C. 24 stuivers 's daags, terwijl
zij bij 't einde van 't werk ieder evenveel geld ontvangen.
Hoeveel dagen heeft ieder gewerkt, als 't getal dagen, die
ieder werkt, bij elkander genomen 3 7 is?
33. Van een partijtje laken verkoopt iemand Yi ge-
deelte a 5 gl,, Ys gedeelte van de rest a 6 gl. en de rest
a 7 gl. de el, verliezende alzoo 10 pC. Hoeveel kostte de
el bij inkoop?
34. Herleid 0,024 tot een gewone breuk, die 80 tot
noemer heeft.
35. Herleid nog eens 0,00^5 tot eene gewone breuk,
die 24 tot teller heeft.
36. Iemand heeft in den zomer 1200 ^ kaas gekocht
tegen 40 cents 't In 't najaar verkocht hij ze tegen
ƒ 0,425 't en bevindt nu maar ƒ 17,25 gewonnen te
hebben, dewijl de kaas wat ingedroogd was. Hoeveel be-
droeg dat per
37. A. heeft 24 stukken en nog 30 el linnen gekocht
voor ƒ 618,75. Hij verkoopt dat linnen tegen 30 gl. 't