Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17. Drie personen koopen eene boerderij. A. zou er in
deel nemen voor , B. voor en C. voor de rest. Na
den koop evenwel wil A. er in tleelnemen voor ^g en B.
wil zijn aandeel vermeerderen in verhouding van A., t
welk door C. wordt goedgekeurd, die nu ƒ6930 minder
betaalt, dan hij bij de eerste verdeeling zou hebben moe-
ten geven. Hoeveel kost die boerderij?
18. Een oliebak, 1,2 el lang en breed bij 1,5 el diepte
{binnenwerks), wordt lek, 5 palm beneden den rand. Hoe-
veel vat olie kan die bak op zijn hoogst inhouden?
19. Iemand zet drie kapitalen uit, tegen 4, Pj^ en
5°/o 'sjaars en ontvangt na 9 maanden voor kapitaal en
interest ƒ 6169,50. Zoo de kapitalen respectievelijk tot
elkander staan als de getallen 6, 5 en 4, bereken dan eens;
hoe groot ieder kapitaal ie.
20. Iemand ontvangt twee balen koopwaren van dezelfde
soort. Van de eerste is 't-4^ gedeelte gelijk aan 10 <8, ter-
wijl X <8 van de tweede baal gelijk is aan 't gedeelte.
9 /s
Voor de eerste baal betaalt hij ƒ 22,50 en voor de tweede
V^ 396900 eents meer dan voor de eerste. Hoeveel is de
waarde ten a'?
21. A. kan zeker werk afmaken in 40 en B. in 50
dagen. Als zij nu zamen 15 dagen daaraan werken, en
de rest door C. kan afgemaakt worden in 13 dagen, vraagt
men, in hoeveel dagen C. alleen 't geheele werk zou kun-
nen voltooijen?
22. Een boer brengt eene mand met eijeren naar de
markt en zal 't ei tegen 37-2 cent te koop bieden. Hij
heeft het ongeluk 5 eijeren onder 't naar de markt gaan
te breken, en besluit nu zijne eijeren te verkoopen voor 4
cents 't stuk, waardoor zijne schade juist hersteld wordt.
Hoeveel eijeren waren er in de mand?