Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DERDE VEBZAMEIiIXiTG.
1. Een rechthoekig stuk land, ter grootte van 21 □ roe-
den en 6 □ el en 54 el lang, wordt met boomen beplant,
die 5 el van elkander staan. Hoe groot zal 't aantal boomeji
zijn, als de biiiienste rijen twee el van de kanten staan?
2. Een weg, die 10 mijl lang en 3 el breed is, moet be- .
strïiat worden met steenen, die 1,5 pahn lang, 1 palm breed
en 4. duim dik zijn. Hoeveel steenen zijn daartoe noodig?
3. Iemand heeft 25 mud aardappelen gekocht voor/80.
Men vraagt hoe duur hij een mud zal moeten verkoopen om
voor 8 gulden een halve mud minder te geven, dan hij er
voor ontvangen heeft.
4. Verdeel 't getal 660 in twee deelen, en wel zoo, dat
vijfmaal 't achtste deel van 't eene, gelijk is aan drie vierde
deelen van 't andere. Welke zijn dan die getallen?
5. Van eene evenredigheid is de som van de termen der
eerste reden 56, de som van de voorgaande termen 36 en de
som van al de termen 120. Welke is die evenredigheid?
6. Verdeel nog eens 't getal 1740 in drie deelen, en
wel zoodanig, dat tweemaal 't derde deel van 't eerste ge-
lijk is aan viermaal 't vijfde deel van 't tweede en aan vijf
achtste deelen van 't derde.
7. Een ruiter die 72 mijl aflegt in denzelfden tijd, dat
een voetganger 32 mijl vordert, heeft in 4^^ uur den af-
stand van A. naar B. afgelegd. Hoeveel uren zou de voet-
ganger daartoe noodig hebben?
8. Eene vrouw koopt een half stuk linnen min 15 el,
en betaalt daarvoor 15 gulden. Daar zij 't van goede
qualiteit vindt, laat zij de rest ook halen en betaalt daar-
voor ƒ 37,50. Zeg eens, hoe lang 't stuk is.
1*