Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scanScanned page
den Uiljevev en Drukker dezes i
verschenen :
is
ijreslachilijst r«« Xelfsiandige
Sfaamtvoofden rf^f JXfederi, Vaal
3i. H. JKET^VM, Mtioem en Blad.
Samenspraken, vSpreuken en Versjes. Een Lees-
boek ter bevordering vun het natuurlijk lezen.
L. Tj. Vkknf.ndaal, Aardrijkskunde en Chrono-
logie van Ned(;^'Iaiid, voor de hoogste afd, der
inidd. klasse. Tweede druk.......
---Aardrijkskunde van Neder-
land, voor de laagste afd. der midd. klasse.
Tweede druk..... .....
H. Sluijtkrs, Verzameling van Rekenkundige
opgaven, ten dienste vau gevorderde leerliugen
fiu aankomende ouder^-'ijzers. Vijfde 200-tal.
Tweede druk...........
----Oplossinj;eii der Verzameling van
Kekenkuüdige opgaven. Vijfde 200-taI . . .
1). SLUiJTtK, Fransche Vertaaloefciiing-en voor
eerstbcgiTiuenden, om hen op ceuc gemakkelijke
wijze het Fransch te doen verstaan. Tweede
druk. Herzien en vermeerderd door C. F. Koch.
--- Verzameling vau Tafels eu verkla-
ring der meest voorhoniende verkortingen, bene-
vens van andere nuttige en wetenschappelijke
zaken. Vierde druk.........
J. WoLFP, Gemakkelijke Leeslesjes, dienende
om kinderen al lezende in het denken te oefenen.
Tweede druk._._^ ^__. ^______—
ƒ 0,25.
0,25.
0,08.
0,05.
0,30.
0,6^.
0,30.
0,10.