Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
weken. In hoeveel weken kunnen zij 't te zamen wer-
kende, afmaken? En hoeveel krijgt A. dan van de be-
dongen som ? . * '
219. D. koopt eenige lasten koren, waarvan hij S'/s
last verkoopt tegen ƒ 8,60 de mud, met eene winst van
7,5 proc. Naderhand verkoopt hij de rest met 5 ver-
lies, zoodat hij op de geheele partij ƒ 50 verliest. Hoe
groot is die partij?
■220. Een gewone karnmolen, werkt door twee raderen;
een klein rad (rondsel) en een groot. Het kleine rad van
A's karnmolen bevat 20 en 't groote 112 kammen. Hoe
menigmaal zal 't paard, dat 't groote rad beweegt, moeten
rondloopen, opdat alle tanden of kammen voor de zesde
maal weer op dezelfde plaats komen ?
221. Iemand zet ƒ 3600 op interest tegen é'/a 7o
's jaars ^n nog een kapitaal tegen 5 voor 8 maanden.
Bij de .teruggave ontvangt hij voor 't laatste ƒ 2480 aan
kapitaal en interest. Hoe lang heeft het eerste kapitaal uit-
gestaan als de rente der beide kapitalen ƒ 201,5 bedraagt?
222. De koopsom van zeker huis is gelijk aan de som
eener rekenk. reeks van 64 termen, waarvan de eerste term
1 en 't verschil 3 is. Zoo die koopsom betaald wordt met
rijksdaalders, guldens, kwartjes en dubbeltjes, en wel 1
rijksdaalder tegen 3 guldens, 8 kwartjes en 5 dubbeltjes,
vraagt men hoeveel rijksdaalders men heeft gegeven.
223. Iemand heeft eenige lasten boekweit gekoeht, waar-
van hij -/g deelen verkoopt tegen ƒ 7,80 en de rest tegen
ƒ 8,60 de mud. Zoo gij nu weet, dat het verlies op den
eersten verkoop tot de winst op den tweeden staat als
2 : 9 , en hij in 't geheel ƒ 84 gewonnen heeft: hoeveel
heeft hij dan voor de partij betaald?
224. Een houten nap, die den vorm heeft van een'
halven bol, welks middellijn, van binnen gemeten, 3,1 palm
is, wordt gevuld met eene vloeistof, welker soortelijk ge-