Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
der beide laatste met 1788 en die van 't eerste en laatste
met 1488, dan bekomt men sueessievelijk de jaartallen in
welke de koningen Hen3rik IV, Karei I en Lodewijk XVI
op een gewelddadige wijze 't leven verloren. Welke zijn de
bedoelde jaartallen?
213. Drie langwerpig vierkante kisten, welker inhouden
tot elkander staan als de getallen 12, 16 en 27, kunnen
te zamen iVio koi'Bn bevatten. Als gij nu weet, dat
de kleinste 1 el lang en 8 palm. breed is, de tweede -12
palm lang en 8 palm breed en de grootste 1,5 el lang en
9 palm breed: bereken dan eens, hoe hoog elke kist is?
214. Een reehthoekig stuk land, 40 roeden lang en
roede breed, wordt door eene sloot in de lengte in twee gelijke
deelen gescheiden, 't Overblijvende land kan met de uit-
gegraven aarde juist een palm opgehoogd worden. Zoo gij
nu weet, dat de sloot boven 4'/.-> en beneden 3'/.i el breed
is: hoe diep is zij dan?
215. Een winkelier heeft gekocht 12 kisten thee, ieder
van 84 kilo, tegen een halve cent de gramme, en verkoopt
die tegen 63 cents de hectogramme, terwijl hij dan juist
25 7o Bereken nu eens, hoeveel hij op de geheele
partij overwicht gegeven heeft.
216. Een lakenkooper heeft 3 stukken laken ontvangen,
te zamen lang 125 el, die he^i juist 1000 gulden kosten.
Bij verkoop ontvangt hij 9 gl. voor de el en wint dan
8 7o- Bereken eens, hoeveel overmaat liij per cl gege-
ven heeft ?
217. Een kapitaal, dat gedurende 8 maanden a 5 proc.
's jaars heeft uitgestaan, heeft in dien tijd ƒ 55 meer op-
gebracht , dan 't veertigste deel van het kap. bedraagt.
Hoe groot is genoemd kapitaal?
218. Drie arbeiders hebben een werk aangenomen voor
5 50 gl. A. en B. kunnen 't zamen afmaken in 2673 week,
B. en C. zamen in 48 weken en A. en C. zamen in 30