Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
207. A., B., C. en D. leggen een zeker kapitaal in.
De inleg van X. staat tot dien van B. als 4 : 5; A. en C.
krijgen, zamen en C. en D. zamen '/-2 geheele
winst; terwijl A. voor zijn aandeel alleen 240 gulden daar-
van ontvangt. Als nu A., C. en D. te zamen hebben in-
gelegd ƒ 3900: hoe groot was dan dc inleg van C?
208. Drie landbouwers huren eene streek weidegrond
ot gemeenschappelijk gebruik, voor ƒ 1088. A. zendt er
een aantal ossen in voor. 12 weken, B. zendt er 16 stuks
meer in voor 20 weken, terwijl C. er 40 stuks inbrengt
voor 10 weken. Zoo deze nu voor zijn aandeel in de huur
ƒ 320 betaalt; hoeveel moeten A. en B. dan ieder betalen?
209. Op den A Mei van 't jaar □ werd op zekere
plaats eeu vergelijkend examen van onderwijzers gehouden.
Als men bij 't overdekte getal des datums 1 eu bij dat
van 't jaartal 2 lelt, verkrijgt men telkens een kwadraat
getal, waarvan de som der wortels 47 en hun vei-schil 39
bedr.aagt. Wanneer had dat examen plaats?
210. Iemand koopt 75,5 bunder land van verschillende
kwaliteit. Voor een bunder vau de eerste kwaliteit betaalt
hij ƒ 1200, van de tweede ƒ 1000, van de derde ƒ 900
en van de,, vierde ƒ 800. Als hij nu voor iedere soort
eveuveel geld betaalt; hoeveel bunders heeft hij dan van
elk gekocht?
211. Een koopman kocht 15000 fB vlas tegen 32 cent
't 'S en twee maanden daarna nog 12000 <«! tegen 35 cents
't Yier maanden na den laatsten verkoop verkocht
hij de beide partijen zamen, op eenige maanden crediet
voor ƒ 10130, en berekende nu juist 10 's jaars ge-
wonnen te hebben. Hoeveel maanden crediet heeft de koop-
man gegeven?
212. Er zijn drie jaartallen in de nieuwe geschiedenis
bekend door gebeurtenissen, welke een' belangrijken invloed
hebben geoefend op de staatkundige gesteldheid van Europa.
Vermindert men de som der beide eerste met 1530 , en die