Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
201. Vier kooplieden handelen in compagnie. A. geeft
tot den handel ƒ 600 meer dan B., deze 600 gl. meer
dan C. en deze weer ƒ 800 meer dan D. Hun geheele
winst bedraagt ƒ 1380, waarvan D. ƒ 240 ontvangt. ïloe-
veel heeft A. ingelegd?
302. Vier menschen koopen eene buitenplaats om te
sloopen voor / 36000, 't Aandeel'van A. daarin staat
tot dat van B. als 3 : 4, en dat van B. tot dat van C.
als 8 : 3, terwijl 't aandeel van D. "^/ai bedraagt, D.
evenwel verkoopt zijn aandeel met / 300 verlies aan de
overigen, die 't te zamen koopen in dezelfde verhouding
als hunne primitieve aandeelen. Zoo deze nu na 9 maan-
den / 2856 er aan gewonnen hebben: hoeveel komt A.
daarvan dan toe?
203. A. en B. koopen suiker. A. voor / 37 3,55 en B,
tegen denzelfden prijs voor ƒ 708,12® en ontvangt daarvoor
tweemaal zooveel als A., min 125 Hoeveel"^ heeft
A. gekocht?
204. AVegens de compagnieschap van A., B. en C.
vindt men aangeteekend, dat A. van den inleg bijbrengt,
B. 2500 koffie van 45 cents 't ^ en C. 2500 ^ thee.
Indien er 25 gewonnen wordt, waarvan A. ƒ 5000 ont-
vangt: vraagt men naar den prijs van een ^ thee.
205. Een melkmeisje brengt melk naar de stad, en heeft
hare beide koperen cylindervormige emmers van 3 5 duim
middellijn, ter hoogte van 4 palm met melk gevuld. Als
zij voor de kan 6 cents krijgt: hoeveel bedraagt dan haar
geheele ontvangst?
206. Wanneer men op ieder ^ van zekere waar 5°/^
wint, dan bedraagt de geheele winst ƒ 56,25. Indien men
voor ieder ^ eene cent meer had ontvangen, zou de winst
15 proc. geweest zijn. Hoeveel ^ heeft de geheele partij
bedragen en tegen hoeveel zou 't ^ den eersten keer ver-
kocht zijn?