Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
(N.B. Bedenk, dat er l7o van de rente gekort wordt
voor administratie.)
189. Men betaalt voor 950 ^ van zekere waar, met o:
procent korting ƒ 3793. Had men een half proc. minder
gekort, dan zon men ƒ 3807,25 hebben moeten betalen.
Hoeveel proc. heeft men gekort?
190. Een korenkooper heeft eenige lasten rogge, waar-
van hij 't 3/5 gedeelte verkoopt a ƒ 200 en de rest a/170
't last, terwijl hij dan op de'geheele partij ƒ 80 wint.
Als gij nu nog weet, dat de winst op den eersten verkoop
tot het verlies op den tweeden staat, als 3 tot 1; zoudt
gij dan kunnen zeggen, hoeveel hem de mud bij inkoop
gekost heeft?
191. Eene som van / 5400 moet zoodanig onder vier
personen verdeeld worden, dat B. Vs gedeelte meer ontvangt
dan A., terwijl C. minder krijgt dan A. en B. zamen,
en D. ƒ 1000 minder dan de drie overigen te zamen.
Bereken eens, hoeveel ieder van die som ontvangt.
193. Een koopman heeft eene partij koffie en rijst ge-
kocht. Hij berekent, dat 8 ^ koffie en 4 ^ rijst hem
ƒ 5,60 kosten , en 5 ^ koffie met 10 ^ rijst ƒ 5. Hij ver-
koopt de koffie na 8 maanden met eene winst van 15
's jaars en de rijst na 10 maanden met 6°/o verlies *sjaars.
Als gij nu nog weet, dat de ponden rijst zich verhouden
tot de koffie, als 2V2 tot 1, en er in 't geheel ƒ 4400
voor betaald is bij inkoop: hoe groot is dan de winst? .
193. Iemand had twee even groote kapitalen : voor 't eene
kocht hij een huis en voor 't andere land. Het huis geeft
tweemaal zooveel zuivere huur als 't land. Na een jaar ver-
koopt hij beiden zonder winst of verlies en ontvangt voor
't huis met de huur er bij ƒ 3816 en voor't land met de
huur ƒ 3708. Hoeveel proc. heeft ieder opgeleverd?
194. A. en B, handelen in compagnie en leggen zamen
/ 12000 in, waarmede zij ƒ 1060 winnen. A,, die voor