Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
hij nu rckt-nt door elkander 15 gewonnen te hebben
in 't jaar: hoeveel heeft hem dan iedere partij gekost?
177. Als men de getallen, welke de jaren van twee
broeders aanwijzen , met elkander vermenigvuldigt, bekomt
men tot product dezer getallen 504; en als men ze in el-
kaar deelt tot quotient 17-. Kunt gij hieruit den ouderdom
dier broeders bepalen ?
178. Iemand verkoopt eenige bunders land, 't ge-
deelte u ƒ 1000 't bunder en de rest a ƒ700. Hij bevindt
alzoo aan den tweeden verkoop ƒ300 meer verloren te
hebben, dau hij aan den eersten verkoop wint; terwijl de
geheele winst tot het geheele verlies staat, als 3 : 4. Hoe-
veel bunders heeft hij verkocht?
179. Een graankooper verkoopt eenige lasten tarwe voor
ƒ3656,25 met 127-2% winst; daarna nog 6 last 15 mud
äƒ250 'tlast, met 3'7i3' verlies en eindelijk nog
6 last met proc, verlies. Indien hij deze drie partijen
tegen een eu denzelfden prijs heeft ingekocht: zoo vraagt
men, hoeveel hij in alles gewonnen of verloren heeft.
180. Een jonge boer koopt 20 koeijen, 8 paarden en
25 schapen. Voor een paard besteedt hij anderhalf maal
zooveel en 40 gl, als voor eene koe, en voor een schaap
Yg maal zooveel miu 4 gl. Als gij nu weet, dat hij er
in 't geheel ƒ3920 voor heeft uitgegeven: bereken dau
eens, hoeveel hij voor een schaap heeft besteed.
181. C. heeft eenige balen koffieboonen gekocht, wegende
te zamen 3150 kilo, tegen 80 cents 't kilo. Door't bran-
den verliest hij 10 %in gemeht en heeft nog 25 gulden
onkosten. Zoo hij nu 5®/(j wil winnen en 5 overwicht
geven: tegen hoeveel moet hij dan 't ^ verkoopen?
182. Vier en zestig knben, ieder van 216 vierk. duim
oppervlakte, worden zoo op en naast elkander geplaatst,
dat zij te zamen één grooten kubus uitmaken. Kunt gij