Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
171. Iemand had twee partijen aardappelen van ver-
schillende kwaliteit, doch van gelijke hoeveelheid, tegen
denzelfden prijs gekocht. Voor de mud van de beste soort
ontving hij ƒ1,50 en won er ƒ18 op; de andere was
hij verplicht tegen ƒ1,02 de mud te leveren en verloor er
ƒ10,80 op. Hoe groot was elke partij? Tegen hoeveel
was de mud ingekocht? Hoeveel pCt. heeft hij gewonnen,
beide partijen door elkander rekenende?
172. Een garnizoen van 3600 man kan 18 weken met
zijn voorraad koren toekomen, zoo ieder man 6 ons brood
dagelijks ontvangt; doch 'twordt met 400 man vermeerderd
en nu ontvangt elk man 10 weken lang, 5 ons dagelijks.
Na verloop van dien tijd wordt het weder met 1900 man
vermeerderd, die half zooveel koren medebrengen als 't gar-
nizoen nog heeft. Hoeveel brood kan ieder man nu da-
gelijks ontvangen, zoo men nog 12 weken met het koren
moet toekomen?
173. In een' oliebak, lang 1 el, breed 6 palm en diep
lYu el, komt van achteren een lek, palm beneden den
rand. Indien men nu den bak zoo schuin zet, dan er niets
uitlekt: hoeveel olie kan de bak dan op zijn hoogst bevatten ?
174. A. geeft eenen factoor ƒ 3000 om handel te drijven ,
mits deze daarbij legge ƒ 500, zullende deze dan V5 van de
winst genieten. Indien nu een tweede persoon B. op dezelfde
voorwaarden 200 gulden bijbrengt, en de geheele winst ƒ 910
bedraagt: hoeveel krijgt ieder van de winst?
175. Hoe lang moet een zeker kapitaal, tegen 12Vg pCt.
's jaars uitstaan, opdat het zooveel aan interest opbrenge,
als het aan kapitaal en interest zou opgebracht hebben,
indien 't tegen 4®/q 'sjaars hadde uitgestaan?
176. Een korenkooper heeft twee partijen graan gekocht
voor ƒ 3600. Na 5 maanden verkoopt hij de eene partij met
eene winst van 7 Va ten 100; terwijl bij de tweede partij
2 maanden later verkoopt met eene winst van 7 procent. Zoo