Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
en wel zóó, dat hij bij iedere 210 gulden ontvangst,
zooveel wint, als mud kost. Yoor welken prijs heeft
hij de mud verkocht!'
124. Als drie el laken en drie el linnen ƒ 21,75 kos-
ten , en 2 el laken en 4 el linnen, alles van dezelfde
kwaliteit, 15 gulden: hoeveel is dan de prijs van ieder per el?
125. Een ronde doos, 6 palm hoog, heeft een grond-
vlak van 7 palm diameter; hoeveel ruimte beslaat die doos?
Hoe groot is hare oppervlakte?
126. Van eene onverkleinde gebruikelijke breuk is 't
verschil tusschen teller en noemer 50. Na de verkleining
is dat verschil 2; terwijl de som der beide noemers 286
bedraagt. Welke is die breuk?
127. Iemand heeft eenige balen rijst gekocht, wegende
iedere baal zooveel ponden als de tweede macht van 't aan-
tal balen bedraagt. Hiervan verkoopt hij 't ^s gedeelte
met 272 winst per <ffi en de rest met l'/o cent verlies
per en bevindt zoo doende in 't geheel 9 gulden gewon-
nen te hebben. Hoeveel balen zijn er?
128. In eene fleseh van een kan inhoud en vol zuiver
water, worden 50 looden kogeltjes gedaan van 8 streep mid-
dellijn. Hoe zwaar zal de flesch met haren inhoud nu
wegen ; als de flesch zelve 4 hectogrammes weegt ?
(Lood = 11,3 'S, en kubus midd. : inh. kogel als 21 : 11.)
129. Een holle houten cylinder, van binnen overal wijd
2 palm, kan "/as "'"ter inhouden. Kunt gij bereke-
nen, hoe groot de oppervlakte van 't gebogen vlak is, als
't hout 2 duim dik is?
130. In een kubieken eikehouten bak, die met één kub,
palm geheel te vullen is, wordt een ijzeren kogel gelegd,
die de wanden van den bak aanraakt. Wanneer die wanden
één centimeter dik zijn en de overige ruimte met zuiver
water gevuld wordt: hoe zwaar weegt dan de geheele massa,
het deksel medegerekend ?
(Uzer = 7,207 en 't hout =1,17 «.)