Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
116. Twee kooplieden handelen. A. met ƒ 2000 voor
eenige maanden en B. met ƒ 3000. De geheele winst be-
draagt ƒ 6S0, waarvan B. ƒ.40 meer ontvangt dan A,;
terwijl de som der maanden, die zij in den handel geweest
zijn 14 bedraagt. Hoelang is iéder in den handel geweest ?
117. Op een zolder, die den vorm heeft van een scheef-
hoekig trapezium, 12 el lang en aan 't eene einde 8 en
aan 't andere 5 el breed, ligt koren ter hoogte van 4 palm.
Hoeveel kan er liggen?
"" 118. In den hoek van een' winkel heeft iemand een'
oliebak, waarvan 't grondvlak een rechthoekig trapezium
is, welks kortste evenwijdige zijde 8 palm, de breedte 6
en de schuine zijde 10 palm is, terwijl de bak eene diepte
heeft van 7,5 palm. Hoeveel olie kan die bak bevatten?
119. Drie menschen koopen te zamen eenig land, dat
hun jaarlijks ƒ 400 opbrengt. Zoo A. en C. zamen ƒ 6000
tot den koop bijdragen, en B., die ƒ 500 meer geeft dan
A., van de opbrengst ontvangt: hoeveel bedraagt dan
de koopprijs van 't land?
120. Heden morgen (5 Dec. 1863) te acht ure teekende
de thermometer van Fahrenheit 36 graden. Zeg eens, tot
hoeveel graden de kwik gestegen was in den thermometer
van Eéaumur en in dien van Celsius.
121. Iemand zegt: als ik van mijn geld met IIV9
vermenigvuldig en bij dat product de honderdjarige rente
daarvan a 5 7o 's jaars voeg, dan kan ik van mijn
huis betalen, dat ƒ 1440 kost. Hoeveel geld heb ik?
122. Van zekere plaats reist een courier af, die alle 5
uur 7 Duitsche mijlen aflegt. Acht uur na zijn afreis wordt
hem een courier nagezonden, die alle 3 uur 5 mijlen af-
legt. Na hoeveel uren zal de tweede den eersten inge-
haald hebben?
123. Een korenkooper koopt van een' landbouwer eeue
partij koolzaad a ƒ 12 de mud. Hij verkoopt die terstond