Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
lijke lengte, t. w.: 6 sUikkeu en 5 el van 126 gl. 't stuk;
8 stukken cii 15 el van ƒ 108 't stuk en 5 stukken en 9
el a ƒ133 't stuk. Als hij nu voor al dat laken ƒ 237 5, 50
betaalt; vi'aagt men, hoeveel el er in't geheel geweest zijn?
88. Een koopman geeft zijnen factoor ƒ 3300 om han-
del te drijven, met belofte, dat deze der winst zal ge-
nieten voor zijne moeite. De factoor, goede winst voor-
ziende , legt er zooveel bij, dat hij Y3 winst krijgt.
Hoeveel heeft hij er bijgelegd?
89. Iemand heeft een baaltje koftieboouen gekocht met
10 % tarra boven 't 100, voor ƒ60. Nadat hij ze ge-
brand heeft, verkoopt hij *t ^ voor 7 5 cents en mnt dan
35 "^/(j; doch bij zou 33Y^^ gewonnen hebben, als hij
door 't branden niets verloren had. Zeg nu eens, hoeveel
de baal gewogen heeft.
90. Een veehandelaar koopt van een' boer viermaal zoo-
veel koeijen als paarden; een paard en eene koe kosten
zamen ƒ200 en een paard kost ƒ30 meer dan eene koe.
Hoeveel paarden en koeijen heeft hij gekocht, wanneer de
som guldens, die hij besteedt gelijk is aan 353^400?
91. Een stuk linnen, waarvan de lengte onbekend is,
staat tot een ander in lengte als 1 : 3. Wanneer men de
el van 't tweede stuk verkoopt tegen ƒ 2,50 wordt er ƒ60
op gewonnen; doch verkoopt men de el a ƒ 1,7 5 dan wordt
er ƒ30 op verloren. Hoeveel is de waarde der beide
stukken, ze tegen denzelfden prijs rekenende ?
92. In zekere stad moesten de eigenaars van huizen
Vio ^^ ^^^^ belasting betalen. Deze werd van
verhoogd tot op Met hoeveel pCt. moesten de eige-
naars de huur verhoogen, om evenveel als vroeger van
hunne huizen te trekken ?
93. Vier reeders rusten een schip uit, waarvan A. en
B. C. en ü. de rest toekomt. A. heeft er zoo menig-
maal ƒ3 aan betaald als C. ƒ2; terwijl B. en D. zamen