Boekgegevens
Titel: Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1868
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 57 : 4e dr. (3e verz.)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204952
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
dan hij er voor ontvangen heeft. Zoo nu de geheele ont-
vangst / 37,5 bedraagt: hoe lang was dan 't stuk?
80. Iemand heeft eene som guldens, waarmede hij drie
rekeningen betaalt. De eerste rekening betaalt hij met de
helft der som en ƒ4: de tweede met de helft der rest en
ƒ 6, en de derde met dc helft van 't geen hij toen over
had eu ƒ11. Hoeveel bedroegen de drie rekeningen?
81. A. en B. handelen in compagnie. A., die ƒ 800
meer inlegt, dan B., blijft 6 maanden in den handel en
B. maar 4 maanden. Bij 't eindigen van den handel be-
liep kapitaal en winst van A. en B. zamen ƒ 15310; ter-
wijl men 15 % 's jaars gewonnen had. Hoe groot is ieders
inleg geweest ?
82. Iemand koopt 10 appelen voor 5 cents en 25 peren
voor 10 cents. Hoeveel moet hij er van ieder nemen om
200 stuks te hebben voor ƒ0,95?
83. Een balk, die 10 voet lang, 6 voet breed en 5
voet dik is, wordt glad geschaafd door een timmerman, die
7 uren 's daags werkt, in vier dagen. Hoe hoog zal de
kubus wezen, dien hij in 15 dagen kan afschaven, als hij
9 uren dagelijks werkt?
84. Van zeker getal is 't »/a + Vs gedeelte, 164 min-
der dan V.5 i^ïi^il getal. Welk getal is dat?
85. In een' bak, waarvan de bodem 0,5 el lang en
breed is, doet men eerst wijn van 80 cents de kan en daarna
nog 50 kan van 60 cents de kan. Nu tapt men van dezen
gemengden wijn I Ned. vat af, en verkoopt dat voor ƒ 80,64
met 12 ^Iq winst. Hoe hoog blijft de overige wijn in den bak ?
86. A., E. en C. drijven gemeenschappelijk handel. A.
legt in gedurende 8 maanden ƒ 1500, B. ƒ 1200 voor 10
maanden en C. ƒ 1600 voor x maanden. Als C. 't 'Vg
gedeelte van de winst ontvangt; hoe groot is dan de waarde
van .r?
I
87. Een lakenkooper heeft eenige stukken laken van ge-